Wilmes neemt Michel in bescherming in sofagate

Door Anneleen Van Bossuyt op 27 april 2021
Anneleen Van Bossuyt

Nadat ‘Sofagate’ gisteren werd besproken in het Europees parlement, kwam het incident vandaag aan bod in de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer, waar de oppositie duidelijkheid vroeg over het standpunt van minister Wilmes over de kwestie. N-VA-Kamerlid Van Bossuyt opende het debat.

Tijdens een bezoek van voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen aan de Turkse president Erdogan, werd enkel een stoelplaats vooraan naast Erdogan aangeboden aan Michel. Von der Leyen moest genoegen nemen met een plaats verder in de ontmoetingsruimte. Terwijl Michel volhoudt dat hij er geen diplomatiek incident van wou maken, ging het volgens Von der Leyen duidelijk om een van gebrek aan respect voor de evenwaardigheid van man en vrouw.

Minister Wilmes, die nochtans eerder en ook in het regeerakkoord het belang benadrukt van gendergelijkheid van man en vrouw in het buitenlands beleid uitte op geen enkele manier kritiek op de houding van Michel.  

Van Bossuyt: “Het verwondert me dat de meerderheid de terugtrekking van Turkije uit de Conventie van Istanbul, een verdrag over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen, bekritiseert maar tegelijkertijd zwijgt over de houding van Michel tijdens sofagate. Laat staan hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid in deze. Ook dit incident is nochtans een vorm van geweld tegen vrouwen.”

Van Bossuyt: “Ik ben ontgoocheld in de houding van minister Wilmes. Ze keurt de houding van Europees Raadsvoorzitter Michel niet af. Hij heeft nochtans een voorbeeldfunctie en had Turks president Erdogan moeten tonen dat in Europa mannen en vrouwen wel gelijk zijn. Maar blijkbaar is partijpolitiek belangrijker. Een gemiste kans.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is