Anneleen Van Bossuyt

Europese microbe

Anneleen is al lang gebeten door de Europese microbe. Ze gelooft in de meerwaarde die het Europees project voor Vlaanderen en meer bepaald de welvaart en het welzijn van de Vlaming kan betekenen. Ook de unieke samenwerking tussen mensen van verschillende culturen, elk met hun eigen taal en gewoonten, maakt dit thema zo interessant. Samen bouwen aan een project, niet alleen in Vlaanderen, maar ook op Europees niveau. 

Belang van de Europese samenwerking

Ondanks de vele Europese verwezenlijkingen, denk maar aan de euro, het afschaffen van de lange files aan grensovergangen of ingewikkelde paperassen voor het in- of uitvoeren van producten, is Europa voor veel mensen een ver-van-mijn-bed show. Anneleen ziet het dan ook voor een stuk als haar persoonlijke doel om deze afstand te verkleinen.

"We moeten het Europees verhaal blijven vertellen, de mensen opnieuw warm maken voor het project. Europa is er voor zijn burgers, gebouwd op onder andere de waarden van vrede en vrijheid. De terroristische aanslag in Parijs bewijst dat deze waarden allerminst verworven zijn. Daarom moeten we ze verdedigen, niet alleen met woorden, maar ook met daden."

Trots op Gent

Als geboren en getogen Gentenaar wil Anneleen het N-VA-verhaal ook op lokaal vlak uitdragen. Als lijsttrekker van N-VA Gent probeert ze nu ook de nodige verandering in Gent te brengen!

 

U vindt het CV van Anneleen hier.