Vervalste facturen

Malafide mensen vervalsen soms de inhoud van facturen. Gevolg: de nietsvermoedende klant betaalt ter goeder trouw niet zijn schuldeiser, maar de vervalser. Daarom wil Kamerlid Van Bossuyt een betere controle op overschrijvingen, zoals in Nederland al gebeurt.

IBAN versus schuldeiser

In Nederland voerden de banken in 2017 vrijwillig een ‘IBAN-naamchecksysteem’ in. De bank controleert of de opgegeven naam van de schuldeiser overeenkomt met het opgegeven IBAN-nummer. Is dat niet het geval, dan verschijnt een pop-up, die de klant erop wijst wordt dat er mogelijk iets niet klopt. Het is dan aan de klant om te beslissen of hij de transactie voortzet.

Tikfouten detecteren

Ook is het de bedoeling om simpele tikfouten te detecteren, wat met het sterk toenemende aantal mobiele overschrijvingen steeds vaker zal voorkomen. “Daarom vragen we de banken om het Nederlandse controlesysteem ook bij ons in te voeren. Als het daar kan, waarom dan niet bij ons?”