N-VA maakt voedselschenking aantrekkelijker

Door Anneleen Van Bossuyt op 23 maart 2021
Anneleen Van Bossuyt

Een recordaantal mensen deed in 2020 een beroep op de Voedselbanken, waardoor zij zelfs extra voedsel moesten aankopen om tekorten te voorkomen. Anderzijds wordt bijna 30% van het geproduceerde voedsel verspild. Om ervoor te zorgen dat meer voedseloverschotten terecht komen bij initiatieven zoals de Voedselbanken, dient de N-VA een voorstel in om de bestaande hinderpalen voor voedselschenking weg te werken én om bedrijven tegelijk fiscaal te stimuleren om hun overschotten te schenken. Initiatiefnemer Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: “Hiermee herverdelen we de voedseloverschotten naar wie het nodig heeft en voorkomen we voedselverspilling”.

“Vroeger moesten ondernemingen btw betalen op voedselschenkingen aan bijvoorbeeld de Voedselbanken. Hierdoor was het voor hen voordeliger om voedsel weg te gooien in plaats van het te schenken, een absurde praktijk die intussen terecht werd afgeschaft. Voedselschenkingen worden in de btw wetgeving niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel gezien, maar in de inkomstenbelastingen bestaat deze rechtszekerheid nog niet. Een circulaire bepaalde wel al dat ook in de inkomstenbelastingen deze schenking niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel wordt gezien, maar er was nog geen wettelijke verankering hiervan, wat voor rechtsonzekerheid zorgde. Met ons voorstel zorgen we voor die wettelijke verankering en nemen we dus die rechtsonzekerheid weg.”

Daarnaast, om voedselschenkingen extra aan te moedigen, voorzien we in de vennootschapsbelasting in een belastingvermindering van 60% van de nettoboekwaarde van gedoneerde levensmiddelen, met een maximum van 20.000 euro of 5 pro mille van de omzet indien dit laatste bedrag hoger is.

Van Bossuyt: “Deze fiscale instrumenten stimuleren bedrijven om voedsel te doneren. Hiermee herverdelen we de voedseloverschotten naar wie het nodig heeft en voorkomen we voedselverspilling”.

Voedselhulp

Nu de praktische obstakels voor bedrijven worden weggewerkt, wordt het eenvoudiger en zelfs aantrekkelijk om voedsel en noodzakelijke niet-voedingsmiddelen weg te schenken aan hulporganisaties, eerder dan ze te vernietigen.

Van Bossuyt: “De voedselbanken slaakten in februari nog  een hulpkreet. Ze verdeelden het afgelopen jaar  20.967 ton voedsel, 24% meer dan het jaar voordien, en stuitten hierdoor op hun limieten. Ze moesten zelfs voedsel inkopen op de markt doordat de schenkingen van de voedingssector en warenhuizen niet volstonden. Op dit moment raakt echter nog maar 3% van de totale hoeveelheid voedsel die verspild wordt in België tot bij de voedselbanken. Dit voorstel verlaagt de drempel voor bedrijven in de voedingsindustrie om voedseloverschotten te doneren en zo de voedselbanken te ondersteunen. In Frankrijk bijvoorbeeld, heeft eenzelfde voorstel ertoe bijgedragen dat retailers en producenten nu meer dan de helft van de totale hoeveelheid voedseloverschotten schenken die door de Franse voedselbanken verdeeld worden”.

Strijd tegen voedselverspilling

“Ongeveer een derde van al het voedsel dat ieder jaar wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, gaat verloren of wordt verspild. In België gaat het om 3,6 miljoen ton voedsel dat in de vuilnisbak belandt”, weet Van Bossuyt. Doordat ondernemingen nu een extra stimulans hebben om hun voedseloverschotten te schenken, zal dit helpen om voedselverspilling te verminderen.  

“Voedsel dat voordien werd weggegooid, zal nu geconsumeerd worden.  Voedselverspilling heeft een zeer negatieve impact op het milieu. Zo is het verantwoordelijk voor 8 tot 10% van de uitstoot van broeikasgassen. In die zin kan ons voorstel ook een bijdrage leveren in onze strijd tegen de klimaatverandering.”

Van Bossuyt werkte in het kader van dit voorstel samen met Too Good To Go. Franco Prontera, Country Manager Too Good To Go: “Too Good To Go streeft naar een wereld zonder voedselverspilling. Het inspireren van politici en het ondersteunen van beleidsveranderingen is daarom een belangrijke pijler waarop wij inzetten. Deze fiscale stimulans moedigt bedrijven aan hun strategie rond voedselverspilling te herdenken. Dit is een ambitieuze eerste stap in de strijd tegen voedselverspilling, en bij uitbreiding de strijd tegen klimaatverandering,"

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is