Correcte compensatie

De hervorming van het auteursrecht wil in de eerste plaats een antwoord bieden op de vraag van auteurs en artiesten voor eerlijkere vergoedingen. Europarlementslid Van Bossuyt: “Hun vraag voor een correcte compensatie is meer dan terecht. Dit voorstel biedt hen de nodige zekerheid. Overigens zal dat zonder een systematische filtering van het internet gebeuren. Dat is essentieel voor het beschermen van de vrije meningsuiting. Onze startups kunnen dergelijke filters niet betalen.”

Minder nieuws door linkbelasting

De voorgestelde linkbelasting dreigt de startups en de kmo’s echter handenvol geld te kosten. “Het is logisch dat er voor volledige artikels betaald moet worden. Maar deze linkbelasting geldt ook voor het gebruik van bijvoorbeeld enkel de titel van een artikel, terwijl er voorts naar het oorspronkelijk artikel wordt doorverwezen. Websites die nieuws verzamelen zijn cruciaal voor informatie die anders onder de radar blijft. Door de linkbelasting zullen nieuwsverzamelaars minder artikels aanbieden, waardoor de consument minder makkelijk toegang krijgt tot nieuws”, zegt Anneleen Van Bossuyt.

Een selfie voor de Eiffeltoren

Daarnaast weten de burgers nog altijd niet van welke bezienswaardigheden zij ongestraft eigen foto's op sociale media mogen plaatsen. Anneleen Van Bossuyt: “Een selfie voor de Eiffeltoren op Facebook? Nog steeds onduidelijk of dat mag. Een hervorming van het Europees auteursrecht is onvolledig zonder een duidelijk ingevulde panoramavrijheid.”

Het voorstel gaat nu naar de lidstaten. “We hopen dat er voor de burger duidelijkheid komt rond deze panoramavrijheid én dat de linkbelasting uit de tekst verdwijnt. Pas dan kunnen we spreken van een evenwichtig en modern Europees auteursrecht", besluit Anneleen Van Bossuyt.