Consument beter beschermd bij aankoop digitale producten

Door Anneleen Van Bossuyt op 21 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie
Gaming

Europa zorgt voor een nieuw en duidelijk wetgevend kader voor de verkoop van digitale producten en diensten zoals muziek, games en dataopslag. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt is tevreden: “Eindelijk duidelijkheid in de Europese warboel aan garantieregels. Meer dan 70 miljoen consumenten hebben het voorbije jaar in de Europese Unie problemen ondervonden bij de online aankoop van digitale producten. Slechts 10 procent van deze consumenten werd daarbij voldoende geholpen. Een betere bescherming zal het online vertrouwen bij de consument versterken.”

Europa biedt de consument duidelijke rechten wanneer pakweg een aangekocht muziekalbum beschadigd is of zelfs niet afgeleverd wordt. “Als de consument niet krijgt wat hij besteld heeft, dan kan hij de aankoop annuleren. Werkt het bestelde product niet zoals het moet, dan moet de verkoper in eerste instantie het product herstellen. Gebeurt dat niet, dan kan de consument het contract beëindigen of voor een prijsvermindering kiezen. Een uitstekende zaak op het vlak van consumentenbescherming”, zegt Van Bossuyt.

De consument zal twee jaar lang een beroep kunnen doen op de hierboven vernoemde instrumenten. Die garantieperiode zal in alle Europese lidstaten gelden, met uitzondering van de lidstaten waar vandaag al een langere garantieperiode geldt. Daar zal die langere garantieperiode behouden blijven. Het goedgekeurde Europese kader voor de garantietermijn komt ook de bedrijven ten goede. “Vandaag moeten ze veel tijd en geld investeren om de gefragmenteerde regels rond contractrecht correct toe te passen. Kleinere bedrijven kunnen zich nauwelijks een weg banen in de 28 verschillende contractstelsels, waardoor ze vaak terughoudend zijn om hun goederen of diensten online aan te bieden in andere lidstaten. Deze regels bieden bedrijven de nodige zekerheid om die stap toch te zetten”, besluit Van Bossuyt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is