Verzekeraars moeten hun verplichtingen nakomen, niet ontlopen

Door Anneleen Van Bossuyt op 22 februari 2022, over deze onderwerpen: Consumentenbescherming
Anneleen Van Bossuyt

Verzekeraars vragen schorsing en vernietiging van interpretatieve droogtewet. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt, één van de initiatiefnemers van de interpretatieve droogtewet is duidelijk: “Verzekeraars moeten hun verplichtingen nakomen, niet ontlopen”.

“Het was al in 2005 de bedoeling van de wetgever om slachtoffers met scheuren in hun woning door droogte te vergoeden via hun brandverzekering, maar verzekeringsmaatschappijen hebben dat nooit willen doen”, stelt federaal parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) die één van de initiatiefnemers was van de interpretatieve wet die vorig jaar in het federaal Parlement werd gestemd waar de verzekeraars nu tegen naar het Grondwettelijk Hof stappen.

“Slachtoffers bleven jarenlang met schade achter die opliep tot 100.000 euro. Verzekeraars weigerden om tussen te komen. Daarom hebben wij beslist om een interpretatieve wet aan te nemen die de toenmalige bedoeling van de wetgever uit 2005 scherp stelt en de rechtsonzekerheid voor slachtoffers wegneemt: : inklinken van een belangrijke massa van de bodemlaag door aanhoudende droogte en de schade ten gevolge daarvan, is gedekt door de brandverzekering. Ook de Raad van State beaamde dat dit een oplossing is. Het gaat dus geenszins om een uitbreiding, maar om een verduidelijking van de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever.

Het verwondert niet dat de verzekeringsmaatschappijen naar het Grondwettelijk Hof stappen, zij zijn hier al meer dan 15 jaar onderuit kunnen komen, maar worden door de interpretatieve wet op hun plichten gewezen. Het wordt tijd dat de geest van de wet wordt nageleefd en slachtoffers eerlijk vergoed worden. Verzekeraars moeten hun verplichtingen nakomen, niet ontlopen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is