In België zijn nog honderden historische liften die dreigen te verdwijnen als ze tegen eind 2022 niet voldoen aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Er bestaat momenteel een uitzonderingsregel met betrekking tot de beveiliging van liften met een historische waarde die toelaat om ze te beveiligen zonder ze volledig af te breken en te vervangen door een nieuw exemplaar, maar deze uitzondering wordt momenteel zo goed als niet toegekend. “Niemand stelt het belang van de veiligheid van liften in vraag. Maar we moeten ook naar het erfgoedkundig aspect van historische liften kijken. Ze zijn uniek en we moeten ze bewaren”, zegt Van Bossuyt.

Overleg tussen federaal en regio’s dringend nodig

Momenteel worden de bestaande technische oplossingen voor historische liften nog niet door alle schakels erkend. Zo werd onlangs nog een zorgvuldig aangepaste lift in Oostende volkomen veilig verklaard door een keuringsfirma, maar dat attest werd vervolgens in twijfel werd getrokken door de FOD Economie. “Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, is er dringend overleg nodig tussen het federale niveau en de gewesten, alsook met de liftconstructeurs en inspectiediensten. Ik ben tevreden dat minister Dermagne hier werk van wil maken en in afwachting hiervan de deadline van eind 2022 met twee jaar verlengt”, legt het Kamerlid uit.

In het Vlaams Parlement kaartte Manuela Van Werde de problematiek maanden geleden al aan. Samen met de coalitiepartners werkt ze momenteel aan een voorstel voor resolutie voor minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.