VIDEO: Overheidswebsites en apps toegankelijker voor mensen met een beperking

Door Anneleen Van Bossuyt op 26 oktober 2016, over deze onderwerpen: Betere regelgeving, Consumentenbescherming, Interne markt, Europees Parlement, Gelijke kansen
Anneleen Van Bossuyt

Het Europees Parlement stemt in met nieuwe wetgeving die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker toegang krijgen tot het internet, meer bepaald tot websites van overheidsdiensten. Een grote stap voorwaarts volgens Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt, die mee over dit dossier onderhandelde.

Van Bossuyt: "Met deze wetgeving zijn we er in geslaagd om aan te tonen dat Europa wel degelijk een meerwaarde kan bieden. De grootste successen in dit dossier zijn volgens mij dat het in de eerste plaats een toekomstgericht voorstel is: zo is deze wetgeving niet enkel van toepassing op websites, maar ook op applicaties (apps). Ten tweede heeft deze wetgeving een goed evenwicht bereikt tussen toegankelijkheid enerzijds en het vermijden van disproportionele lasten voor overheidsinstanties anderzijds. Want, toegankelijkheid heeft wel degelijk een kostprijs. Het is nu eenmaal niet redelijk om een museum te vragen om al haar archieven online toegankelijk te maken. Daarom zal er gewerkt worden met een systeem op aanvraag. Zo zullen mensen die bepaalde info online willen consulteren dit kunnen aanvragen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is