Nog steeds problemen inzake terugbetaling geannuleerde vlucht

Door Anneleen Van Bossuyt op 16 maart 2021, over deze onderwerpen: Consumentenbescherming
Anneleen Van Bossuyt

Reizigers van geannuleerde vlucht wachten nog steeds op geld

De afgelopen zes maanden registreerde de dienst Passagiersrechten van het de Mobiliteit 1.430 dossiers, vooral over het uitblijven van de terugbetaling van een geannuleerde vlucht aan de consument.

Volgens minister Gilkinet, die de cijfers op vraag van N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt bezorgde, zijn alle Europese luchtvaartmaatschappijen die vanuit België opereren ondertussen overgegaan tot terugbetaling aan de passagiers die hiervoor opteerden, weliswaar met vertraging.

Van Bossuyt: “De Europese regels zijn wat ze zijn en moeten gerespecteerd worden. Uiteraard moeten we begrip hebben voor de luchtvaartmaatschappijen die heuse financiële verliezen te slikken kregen, maar ook de consument heeft het recht om zijn geld terug te krijgen voor een vlucht waar hij vaak lang voor moeten sparen heeft. Een meer pro-actieve houding van de minister in deze zou dan ook op zijn plaats zijn.”

Zullen passagiersrechten worden beperkt?

Minister Gilkinet gaf ook nog aan dat er op Europees niveau nog steeds stemmen opgaan om de Europese verordening, die recht geeft op terugbetaling van een vlucht bij annulatie door de maatschappij of compensatie bij vertraging, te herzien. Ook zijn collega De Bleeker pleitte vorige week nog voor aanpassingen op Europees niveau voor de pakketreizenregeling.

Vorig jaar werd op Europees niveau al gesuggereerd om passagiers minder compensatie uit te keren bij een vertraagde vlucht. Passagiers van een Europese vlucht tot 1500 km hebben vandaag recht op een compensatie vanaf een vertraging vanaf 3u; passagiers van een internationale vlucht van meer dan 3500 km hebben vandaag recht op compensatie vanaf een vertraging 4u. Dit zou nu opgetrokken worden tot resp. 5u en 12u”.

Van Bossuyt: “Ik vraag dat de minister zeer aandachtig en omzichtig omgaat met evt. hervormingen van de passagiersrechten. We moeten vermijden dat de rechten van de passagiers op een terugbetaling en de voorwaarden waaronder ze een terugbetaling kunnen krijgen drastisch verminderd wordt”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is