Consumenten blijven vaak uit gemak jaren trouw aan dezelfde verzekeraar, ook wanneer die intussen niet meer het beste of goedkoopste aanbod heeft. Veel mensen zien er namelijk tegenop om van verzekeraar te veranderen, voornamelijk door de omslachtige administratie en de complexiteit van de verzekeringssector.

Een klacht op vijf betreft fouten in opzeg

Van Bossuyt: “En dat is niet onterecht. Zo blijkt uit gegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen dat één op de vijf klachten in autoverzekeringen handelt over tekortkomingen of fouten in de opzeg. De oude verzekeraar werd niet gecontacteerd of er waren fouten in de datum van de opzeg van het vorige contract of de datum van inwerkingtreding van het nieuwe contract.”

Niet verzekerd of dubbel verzekerd

Dat kan ertoe leiden dat consumenten tijdelijk niet gedekt zijn door hun verzekering, of wat frequenter voorkomt, dat ze een dubbele premie betalen, zowel aan de oude als aan de nieuwe verzekeraar.

Meer concurrentiële prijzen

De N-VA pleit daarom voor een uniforme overstapservice, zoals die ook al in de telecom- en energiesector bestaat. Daarbij is het de nieuwe verzekeraar die de overstap volledig moet regelen, met inbegrip van de opzeg bij de oude verzekeraar. “Het wordt voor de consument zo ook gemakkelijker om op geregelde tijdstippen op zoek te gaan naar het beste aanbod op de markt en om zo voordeligere tarieven te bekomen”, besluit Van Bossuyt.