N-VA vraagt oprichting coronavoucherbank

Door Anneleen Van Bossuyt op 7 december 2020
Geluidsnormen Zaventem: "Brusselse regering, geef onderhandelingen alle kansen"

Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vraagt de regering om werk te maken van een coronavoucherbank. Via deze bank, opgericht door de overheid, kan de reissector geld lenen om de coronavouchers terug te betalen aan de consument terwijl de sector zelf het geld pas binnen enkele jaren dient terug te betalen aan de overheid. Een win-winsituatie volgens Van Bossuyt waarmee men de consument beschermt en de noodlijdende reissector ademruimte biedt.

Coronavoucher

Sinds de coronacrisis in maart moest de reissector massaal reizen annuleren. De federale overheid riep daarom de coronavoucher in het leven. Deze schortte de verplichte terugbetaling van pakketreizen tijdelijk op en maakte het mogelijk om aan de consument een tegoedbon te verstrekken waarmee men op een later tijdstip opnieuw een reis zou kunnen boeken. De tegoedbon die niet wordt besteed door de reiziger binnen een jaar na uitgifte, wordt op zijn vraag terugbetaald.

Van Bossuyt: “De coronavoucher bood een goede oplossing om op korte termijn zowel de reissector als de consument te beschermen. De reissector kreeg uitstel van betaling en de consument kreeg de zekerheid dat hij de waarde van zijn reis niet verloor, door de dekking door het Garantiefonds reizen.”

Terugbetaling desastreus voor de reissector

Niemand had echter kunnen voorspellen dat de coronacrisis en de stilstand van de toeristische sector zo lang zou aanhouden.

“Mensen kunnen momenteel nog steeds niet of nauwelijks reizen. Het normale reisverkeer zal naar alle waarschijnlijkheid pas volledig hernemen eens iedereen  gevaccineerd is, en dat kan gemakkelijk nog tot na de zomer van 2021 duren”, zegt Van Bossuyt. Hierdoor kunnen de coronavouchers niet besteed worden en dreigt de reissector de waarde van vele vouchers, die meer dan 300 miljoen euro bedraagt, te moeten terugbetalen. “We hoorden allemaal de noodkreet van de reisondernemingen enkele weken geleden. Het gaat vaak om mensen die hun levenswerk in rook dreigen te zien opgaan aangezien zij de voorbije maanden hun omzet tot 0 herleid zagen. Velen van hen vechten om te overleven en zijn op dit moment niet in staat om deze terugbetaling te kunnen doen”, weet Van Bossuyt.

Ook voor de consument dreigt gevaar. Met de coronavoucher garandeerde de regering aan de consument dat hij bij eventueel faillissement van de reisorganisator zijn geld zou kunnen terugkrijgen via het Garantiefonds. Maar nu blijkt uit antwoord van staatssecretaris voor consumentenbescherming De Bleeker dat het Garantiefonds niet over voldoende middelen beschikt om de meer dan 300 miljoen aan vouchers die momenteel in omloop zijn te dekken. Een oplossing dringt zich dus op. Bovendien is het voor veel consumenten niet evident om 18 maanden te moeten wachten op de terugbetaling van hun voucher.

Voucherbank

Daarom pleit Van Bossuyt voor de oprichting van een coronavoucherbank. Deze bank zou worden opgericht door de overheid en stelt reisorganisatoren in staat om geld te lenen uit deze bank. Hiermee kunnen zij de coronavouchers terugbetalen aan de consument. De reisorganisatoren krijgen vervolgens maximaal vijf jaar de tijd om hun lening aan de overheid terug te betalen.

Van Bossuyt: “Met deze overheidslening en de terugbetaling daarvan in een aantal jaren kan een groot deel van de sector worden gered. In Nederland is men momenteel bezig om dergelijk systeem in te voeren. Ik vraag de federale regering om dit voorbeeld te volgen”.

Risico voor overheid

De bedoeling is specifieke voorwaarden te koppelen om op de coronavoucherbank beroep te kunnen doen. Het systeem mag enkel gebruikt worden voor de coronavouchers, zijnde deze die zijn uitgegeven tussen 19 maart en 19 juni. Daarnaast  zouden enkel kredietwaardige bedrijven gebruik kunnen maken van het systeem. Het is immers niet opportuun voor de economie om alle ondernemingen te redden, maar het is wel onze plicht om de financieel gezonde ondernemingen te helpen die het door deze uitzonderlijke crisissituatie ineens moeilijk hebben. Bovendien onderstreept Van Bossuyt dat het wel degelijk om een lening moet gaan, geen subsidie, en dat elke cent dient terugbetaald te worden aan de overheid, weliswaar op een langere termijn.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is