N-VA vraagt nóg verdere uitbreiding van het recht om vergeten te worden

Door Anneleen Van Bossuyt op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Ziekte, Financiën
Anneleen Van Bossuyt

De N-VA wil dat voor gewezen kankerpatiënten of personen met een chronische ziekte het recht om vergeten te worden verder uitbreidt naar andere verzekeringen dan de schuldsaldoverzekering. Ze wil ook dat de meldingsplicht wordt geschrapt en dat jongeren sneller beroep kunnen doen op het recht om vergeten te worden. “Het kan niet de bedoeling zijn dat wanneer je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met een vreselijke ziekte en er succesvol tegen hebt gestreden, je tot tien jaar nadien minder kansen krijgt dan leeftijdsgenoten om je leven uit te bouwen”, zegt Kamerlid Anneleen Van Bossuyt.

In februari vorig jaar werd het recht om vergeten te worden ingevoerd voor de schuldsaldoverzekering. Woensdag werd het voorstel goedgekeurd om dat uit te breiden naar chronisch zieken. Tot dan was het heel moeilijk voor mensen met een chronische ziekte of gewezen kankerpatiënten om dit te verkrijgen. Zij worden immers beschouwd als ‘verhoogd risico’, waardoor zij vaak hoge bijpremies moesten betalen of de verzekering gewoon werd geweigerd.

Wanneer overlevingskansen stijgen

Met het recht om vergeten te worden, mochten verzekeraars de schuldsaldoverzekering niet langer weigeren aan personen met een bepaalde ziekte of aan gewezen kankerpatiënten na een welbepaalde periode zonder herval. “Hepatitis, HIV en dergelijke zijn ziektes die vandaag heel goed onder controle kunnen gehouden worden en dus niet langer een even groot risico op vroegtijdig overlijden impliceren als vroeger. Ook de overlevingskansen voor kanker zijn enorm gestegen. Het is dan ook niet meer dan terecht dat zij, net als iedereen, een schuldsaldoverzekering kunnen aangaan en een huis kopen”, zegt Van Bossuyt.

Maar de N-VA wil het recht om vergeten te worden nog verder uitbreiden.

Recht op vergeten na 5 jaar

Zo geldt op dit moment een termijn van 10 jaar vooraleer men zich kan beroepen op het recht om vergeten te worden. De N-VA wil dat de termijn verlaagd wordt naar vijf jaar voor jongeren tot 21 jaar. Als je jong bent en herstelt van kanker, is de kans extra groot dat de ziekte niet terugkeert. Deze grotere overlevingskansen zouden veel beter moeten meegewogen worden door verzekeraars dan nu het geval is, redeneert Van Bossuyt. “Het kan niet de bedoeling zijn dat wanneer je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met deze vreselijke ziekte en er succesvol tegen hebt gestreden, je tot tien jaar nadien minder kansen krijgt dan leeftijdsgenoten om je leven uit te bouwen.”

Weg met meldingsplicht

Het huidige recht om vergeten te worden stipuleert ook dat een verzekeraar zich niet meer mag beroepen op een kanker bij 10 jaar remissie om een verzekeringsaanvraag te weigeren of om een medische bijpremie aan te rekenen. De  ziekte moet echter wel nog steeds gemeld worden. “Deze meldingsplicht staat eigenlijk haaks op het recht om vergeten te worden. Zodra een verzekeraar weet dat zijn cliënt in het verleden geconfronteerd werd met een kanker, zal hij daar onbewust rekening mee houden in zijn beoordeling. Wij willen dat het recht om vergeten te worden letterlijk wordt toegepast en de meldingsplicht wordt geschrapt”, aldus Anneleen Van Bossuyt.

Ook reisannulatieverzekering moet mogelijk zijn

En hoewel de discriminatie met betrekking tot de schuldsaldoverzekering is opgelost, hebben gewezen kankerpatiënten en chronisch zieken nog steeds problemen om andere verzekeringen af te sluiten. Zo zijn bijvoorbeeld ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de reisannulatieverzekering vaak minder toegankelijk voor hen. “Bij reisannulatieverzekeringen wordt standaard tussenkomst voor annulatie geweigerd voor aandoeningen die bestaand en bekend waren bij onderschrijving van het verzekeringscontract, zelfs voor stabiele aandoeningen. Hier willen we verandering in brengen. Een gewezen kankerpatiënt zou zonder problemen een standaard reisannulatiecontract moeten kunnen aangaan, zonder vrees dat hij bij een plotse herval al zijn centen kwijt is.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is