Woningschade door aanhoudende droogte

De laatste jaren staat het grondwater historisch laag en krijgen we alsmaar meer te maken met aanhoudende droogte. Daardoor scheuren en barsten steeds meer huizen. Door de extreem lage grondwaterstand treden namelijk zettingen op in grondlagen en als gevolg hiervan kunnen huizen op met name klei- en veengronden verzakken en komen er scheuren in de muren. De schade loopt vaak op tot tienduizenden euro's en zelfs meer. De verwachting is dat dit soort droogte, en de daarmee gepaard gaande schade aan woningen, in de toekomst alsmaar vaker zal voorkomen.

Brandverzekering: “Inkrimping is geen verzakking”

Wie geconfronteerd wordt met zettingsschade in zijn woning, wil logischerwijze beroep doen op zijn brandverzekeraar. Conform de wet dient een brandpolis namelijk verplicht in dekking te voorzien voor de in de wet omschreven natuurrampen, zoals voor aardverschuivingen of grondverzakkingen. Maar de verzekeraar weigert al te vaak tussen te komen omdat het om een inkrimping zou gaan in plaats van een verzakking. “De wetgever voerde in 2005 een bijkomende bescherming in voor de consument door binnen de brandverzekering te voorzien in een dekking van grondverzakkingen die het gevolg zijn van een zogenaamd ‘traag en onzichtbaar proces’. Het inkrimpen van de bodem door de droogte voldoet dan ook zonder meer aan die beschrijving. Deze wet had duidelijk tot doelstelling de verzekerden een zeer ruime dekking te bieden. Dit principe werd ook overgenomen in de huidige verzekeringswet”, zegt Van Bossuyt.

Verduidelijking wet

“Sinds de dekking van natuurrampen werd opgenomen in de brandverzekering, zijn de premies die de consument hiervoor moet ophoesten continu gestegen. Nu de consument effectief gebruik wil maken van zijn recht op tussenkomst, doen de verzekeringsmaatschappijen moeilijk. Ongehoord”, stelt Van Bossuyt. Ze diende daarom begin dit jaar een wetsvoorstel in om te verduidelijken dat woningschade ten gevolge van de droogte en bijgevolg inkrimpende bodem, wel degelijk dient gedekt te worden door de verzekeraar. Zij roept de meerderheid op om haar voorstel snel goed te keuren.