Kamercommissie economie vraagt unaniem oplossing voor historische liften

Door Anneleen Van Bossuyt op 17 mei 2021
Anneleen Van Bossuyt

 

In België dreigen honderden historische liften met erfgoedwaarde te verdwijnen als ze tegen eind 2022 niet voldoen aan de hedendaagse veiligheidsnormen. De veiligheidsnormen worden vastgelegd op federaal niveau maar houden momenteel geen rekening met de erfgoedwaarde van de liften. Daarom werd vandaag in de Kamer unaniem een resolutie goedgekeurd die dit moet voorkomen.

In België zijn nog honderden historische liften met erfgoedwaarde die dreigen te verdwijnen als ze tegen eind 2022 niet voldoen aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Er bestaat momenteel een uitzonderingsregel m.b.t. de beveiliging van liften met een historische waarde die toelaat om ze te beveiligen zonder ze volledig af te breken en te vervangen door een nieuw exemplaar, de zgn. Kinney-methode, maar deze alternatieve methode wordt momenteel amper toegepast of goedgekeurd.

Van Bossuyt: “Niemand stelt het belang van de veiligheid van liften in vraag. Maar we moeten ook naar het erfgoedkundig aspect van historische liften kijken. Ze zijn uniek en we moeten ze bewaren”.

Federaal minister Dermagne liet eerder al weten aan Van Bossuyt dat hij werkt aan een uitstel van twee jaar van de deadline van eind 2022. Maar dit uitstel alleen zal de bestaande problemen niet oplossen. De Kamercommissie economie vraagt de regering in een resolutie om een structurele oplossing en vraagt dat ze de leiding neemt om de alternatieve keuringsmethode ingang te doen vinden. De resolutie van Ecolo-Groen, N-VA, PS, Défi enMR werd unaniem goedgekeurd.

Van Bossuyt wijst verder op de gedeelde bevoegdheid in dit dossier. “De gewesten zijn bevoegd voor erfgoed. Het Vlaams parlement maakte vorige maand al duidelijk dat het cultureel en architecturaal erfgoed wil beschermen. Wij zijn als federaal parlement dan weer bevoegd voor de veiligheid, maar we moeten in deze problematiek de gewesten absoluut steunen. Het is aan het federaal niveau om te zorgen voor oplossingen, waarin de gewesten zich kunnen vinden, en die eveneens praktisch uitvoerbaar zijn. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat historische liften met erfgoedwaarde behouden blijven zonder de veiligheid van de gebruiker in gevaar te brengen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is