Uit cijfers van de Consumentenombudsdienst blijkt dat 82 procent van de dossiers inzake garantie gaat over een gebrek dat zich voordoet binnen een termijn van één jaar. De uitbreiding van de omkering van de bewijslast naar één jaar, zoals de EU vooropstelt, is dan ook een goede zaak. “Waarom moet België dan nog verder gaan en die termijn uitbreiden naar twee jaar”, vraagt Anneleen Van Bossuyt zich af. “Dat gaat alleen maar zorgen voor extra lasten en kosten voor de verkopers. De termijn van één jaar is ruim voldoende en is ook waar het merendeel van de EU-lidstaten voor kiezen. Willen we een gelijk speelveld behouden voor onze ondernemers en onze concurrentiepositie niet schaden, dan volgen we best de EU-richtlijnen”, besluit Anneleen.