Europa moet meer investeren in onderzoek en innovatie, ook rond veiligheid

Door Anneleen Van Bossuyt op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Industrie, Europees Parlement, Innovatie, Veiligheid, Wetenschap, Wetenschappelijk Onderzoek
Anneleen Van Bossuyt

Het Europees Parlement wil meer ambitie op het vlak van onderzoek en innovatie. Sinds 2014 geeft Europa subsidies aan grensverleggend onderzoek en innovatie in de 28 lidstaten met het Horizon 2020-programma. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die voor haar ECR-fractie meeschreef aan de resolutie, sluit zich aan bij deze ambitie: “Verspreid over 7 jaar maakt Europa bijna 80 miljard euro vrij voor Horizon 2020. Als Europa koploper wil blijven in de wereld, dan moeten we blijven investeren in onderzoek en innovatie. Iedere euro die in dit programma gestoken wordt, creëert 11 euro economische meerwaarde. Een betere investering kan je moeilijk vinden.”

Horizon 2020 is nu halfweg en wordt erg positief geëvalueerd. Van Bossuyt: “Het programma heeft een recordaantal nieuwe deelnemers, het budget was nog nooit zo hoog en ook de participatie van bedrijven is gevoelig toegenomen.” Het overdonderend succes heeft echter ook een keerzijde, zegt Van Bossuyt: “Het zorgt ervoor dat slechts 10% van de ingediende onderzoeksprojecten goedgekeurd worden, wat een zorgwekkende evolutie is. Steeds meer onderzoekers raken ontmoedigd om nog deel te nemen aan de loodzware toelatingsprocedure. Op deze manier dreigen we belangrijke kansen te missen.”

Het Europees Parlement roept op om vanaf 2021 het budget voor het volgende onderzoeksprogramma substantieel te verhogen. Van Bossuyt: “Een terechte oproep, maar dan moet Europa wel duidelijke keuzes durven maken. Minder dan 10% van het Europees budget gaat naar onderzoek en innovatie, terwijl bijna 40% naar de landbouw gaat. Europa moet inzetten op de problemen waar de burger van wakker ligt: een goede job, de aanpak van migratie en veiligheid.”

Ook op het vlak van veiligheid speelt onderzoek immers een cruciale rol. Een controversieel luik in de resolutie gaat over Europees onderzoek voor defensie. Van Bossuyt: “De linkse fracties vinden dat Europa zich hier niet mee bezig moet houden. Nochtans moet onze veiligheid prioritair zijn. Terwijl we zien dat China, de VS en enkele Arabische landen hun onderzoeksbudget voor defensie gevoelig opdrijven, blijft Europa mijlenver achter. Zo wordt Europa verplicht om in die landen zijn materiaal te kopen. Dat kan een stuk efficiënter door ook hier in te zetten op meer coördinatie tussen de lidstaten. Dankzij een verregaande samenwerking met onze buren, zoals Nederland, kunnen we de kosten gevoelig drukken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is