Tussen eind 2022 en december 2023 registreerde de federale Ombudsman iets meer dan 1.700 klachten over de energiepremies. Hij benadrukt dat burgers soms veel moeite moesten doen om de premie te krijgen of dat ze geen premie kregen terwijl ze er wel recht op hadden. Kamerlid Van Bossuyt: “Uit cijfers die ik eerder opvroeg, bleek dat in september nog steeds 100.000 aanvragen voor een energiepremie moesten behandeld worden. Maanden na datum wachtten nog steeds heel wat mensen op hun premie. Ongehoord.”

Kakofonie

“Dat te veel huishoudens te lang moesten wachten op hun premie is het onvermijdelijk gevolg van de kakofonie aan federale maatregelen, waarin de ombudsman ons nu bijtreedt.  De administratie kon dit dan ook amper bijhouden. Daarnaast waren de premies allesbehalve vlot aan te vragen door heel wat technische problemen”, aldus Van Bossuyt. De N-VA pleitte er destijds voor om elk huishouden dat niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief een belastingvermindering van 500 euro toe te kennen. “Een beproefde techniek die eenvoudig en efficiënt is en al deze negatieve gevolgen niet zou gehad hebben”, stelt Van Bossuyt.