Correcte besteding Europees belastinggeld belangrijk voor EU-draagvlak

Door Anneleen Van Bossuyt op 14 oktober 2016, over deze onderwerpen: Betere regelgeving, Europees Parlement
Anneleen Van Bossuyt

De Europese Rekenkamer heeft haar analyse over de uitvoering van de EU-begroting van 2015 voorgesteld. De Rekenkamer schat het foutenpercentage op 3,8% voor de betalingen van vorig jaar. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA): ‘Concreet betekent het dat 5,5 miljard euro aan Europese subsidies niet volgens de regels werd besteed. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om hoge bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen.’ Europarlementslid Sander Loones (N-VA) vult aan: ‘De EU moet de regels verduidelijken en vereenvoudigen en moet nog strenger controleren op eventuele fraude. Anderzijds moeten ook de lidstaten hun verantwoordelijkheid opnemen. Zij controleren immers grotendeels meer dan 75% van het geld dat in naam van de EU wordt uitgegeven.’

De Rekenkamer stelt een vereenvoudigde Europese regelgeving voor als een van de oplossingen om het foutenpercentage stevig te doen dalen. Van Bossuyt: ‘Betere en duidelijkere Europese regels moeten er ook voor zorgen dat het makkelijker wordt om de uiteindelijke prestaties van deze uitgaven te beoordelen. Een beter inzicht in de doeltreffendheid van het budget zal het immers mogelijk maken om beter prioriteiten te stellen.  Daarbij spelen ook de lidstaten hun rol.’

Het rapport haalt voor het eerst precieze voorbeelden aan van al dan niet opzettelijke verkwanseling van belastinggeld. ‘Een goede zaak,’ vindt Loones. ‘De burger heeft recht op die transparantie.’ Zo kreeg een Italiaanse gemeente Europese subsidies om een wandelpad op te knappen. Het betrokken bedrijf voegde echter onnodige elementen toe aan de rekening, zoals een mountainbike van 4.000 euro en een gift van 10.000 euro aan een plaatselijke kerk. Loones: ‘In de globale cijfers is er beterschap te ontwaren, en dat is uiteraard goed. Maar dezelfde fouten keren nog steeds terug: lidstaten die een bepaald stuk grond onterecht als landbouwgrond willen opgeven bijvoorbeeld en grove fouten bij aanbestedingsprocedures.’

Van Bossuyt en Loones benadrukken dat een correcte besteding van Europees belastinggeld nochtans essentieel is om het draagvlak voor de Europese Unie bij de bevolking te versterken. ‘En dus moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het is dan ook schrijnend vast te stellen dat de Europese christendemocraten het goede voorbeeld niet willen geven, maar in deze krappe tijden "gratis" treintickets willen uitdelen aan alle achttienjarigen. Als we enige sérieux willen, dan moeten zulke zotternijen eruit. Jongeren hebben meer aan een aanpak van de jeugdwerkloosheid dan aan een treinticket,’ vindt Van Bossuyt.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is