Steeds meer handel

Met deze wetgeving neemt Europa een belangrijke horde in de eenmaking van de Digitale Interne Markt. “Er wordt steeds meer handel gedreven tussen de Europese lidstaten. Voor bedrijven die in meerdere lidstaten actief zijn, lopen de telecomkosten erg hoog op. Deze wetgeving belooft verbetering te brengen. Meer dan 19 miljoen Europeanen tussen de 20 en 64 jaar wonen in een andere Europese lidstaat.  Zij kunnen binnenkort naar hun familie bellen zonder elke seconde naar de klok te kijken”, vertelt Europarlementslid Van Bossuyt.

Snel mobiel internet

Voorts staat de uitbouw van een Europees 5G-netwerk - supersnel mobiel internet - stevig in de steigers. “Om 5G te laten slagen zijn er afspraken nodig tussen de lidstaten. Allerlei nieuwe toepassingen, zoals artificiële intelligentie en zelfrijdende wagens, maken gebruik van snel mobiel internet. Dat moet vlot werken tussen lidstaten en daarvoor zijn er technische afspraken nodig. Je kan je toch niet inbeelden dat je zelfrijdende wagen op de Duitse grens opeens niet meer werkt omwille van andere protocollen. Een volwaardig Europees 5G-netwerk moet dergelijke situaties voorkomen”, besluit Anneleen Van Bossuyt.