Advies Raad van State

Om dat soort perverse effecten te vermijden stelt ze voor om het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. “Het juridisch advies zal ons in staat stellen om de juridische onzekerheden weg te werken en ervoor te zorgen dat er geen abnormale administratieve lasten op de kmo’s worden gelegd.”

Nog niet rijp

Voor alle duidelijkheid: de N-VA steuntde intentie van het voorstel rond de schuldindustrie. “De tijd dat kleine facturen van 15 euro zouden kunnen aandikken tot honderden euro’s is binnenkort voorgoed voorbij. Maar we moeten vermijden dat we door te snel te werken perverse effecten creëren voor onze kmo’s en de consumenten. Het voorstel is wat ons betreft nog niet rijp voor een stemming.”