Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Anneleen Van Bossuyt op 18 september 2017, over deze onderwerpen: Consumentenbescherming, Industrie, Interne markt, Europees Parlement, Gezondheidszorg en welzijn, Personen met een beperking, Personen met een handicap

Mensen met een beperking moeten binnenkort makkelijker gebruik kunnen maken van producten en diensten zoals smartphones, betaalautomaten en e-boeken. Daarvoor heeft het Europees Parlement net de nodige regels goedgekeurd. “Deze regels betekenen eindelijk een grote stap voorwaarts voor mensen met een …

Door Anneleen Van Bossuyt op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Energie, Energie-efficiëntie, Groei, jobs en competitiviteit, Hernieuwbare energie, Industrie, Onderzoek, Economie, ondernemerschap en innovatie, Europees Parlement

Vandaag maakt de stad Gent nieuwe resultaten bekend van de energiecoaching van 43 bedrijven, tijdens een bedrijfsbezoek dat Bond Beter Leefmilieu organiseerde. Gent toont hiermee aan dat een ambitieus klimaatbeleid in combinatie met de gepaste ondersteuning ecologisch én economisch een groot …

Door Anneleen Van Bossuyt op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Industrie, Europees Parlement, Innovatie, Veiligheid, Wetenschap, Wetenschappelijk Onderzoek

Het Europees Parlement wil meer ambitie op het vlak van onderzoek en innovatie. Sinds 2014 geeft Europa subsidies aan grensverleggend onderzoek en innovatie in de 28 lidstaten met het Horizon 2020-programma. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die voor haar ECR-fractie meeschreef aan de …

Door Anneleen Van Bossuyt op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Energie, Energie-efficiëntie, Industrie, Interne markt, Energiebeleid, Energieprijzen, Europees beleid

Het Europees Parlement heeft vandaag het licht op groen gezet voor nieuwe Europese energielabels voor elektronische toestellen. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die voor de ECR-fractie energie-efficiëntie opvolgt, benadrukt de noodzaak hiervan: “Deze labels moeten de consument sneller …

Door Anneleen Van Bossuyt op 30 mei 2017, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Industrie, Onderzoek, Europees Parlement, Innovatie

Het Europees Parlement wil dat Europese onderzoeksmiddelen verdeeld worden op basis van excellentie en impact, en niét op basis van geografie. Dat blijkt uit een rapport dat morgen in de Commissie industrie, onderzoek en energie goedgekeurd wordt. Het bevat een reeks aanbevelingen over hoe de …

Door Anneleen Van Bossuyt op 22 maart 2017, over deze onderwerpen: Energie, Energie-efficiëntie, Industrie, Europees beleid

Afgelopen nacht hebben de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de nieuwe energielabels voor elektronische toestellen. Anneleen Van Bossuyt (N-VA), fractierapporteur over energie-efficiëntie, is erg tevreden met het compromis:  “De nieuwe labels zijn een pak …