Albanië zit al geruime tijd in een traject voor een mogelijke toetreding tot de Europese Unie. In mei bracht de Europese Commissie een voortgangsrapport uitover de kandidaat-lidstaten. Daaruit blijkt dat Albanië nog kampt met ernstige problemen in verband met corruptie en misdaadbestrijding. Toch raadde de Europese Commissie aan om de toetredingsgesprekken te starten. De ministers van Buitenlandse Zaken beslisten in juni evenwel om een beslissing over de start van die gesprekken uit te stellen tot de Europese top van deze week.

Albanië niet klaar voor toetreding

Volgens Kamerlid Anneleen Van Bossuyt is Albanië niet klaar voor toetreding tot de EU. “Het is duidelijk: wil een land toetreden tot de EU, dan moet het voldoen aan de Kopenhagen-criteria. En op dit moment voldoet Albanië daaronvoldoende aan: het land beschikt niet over stabiele instellingen, respecteert onvoldoende de democratische principes en ook het respect voor de mensenrechten en rechten van minderheden wordt met de voet getreden. Een dergelijk land heeft voor ons geen plaats in de EU”, legt Van Bossuyt uit.

Niet twee keer dezelfde fout maken

N-VA wil dan ook dat België de Kopenhagencriteria en de naleving daarvan op een zeer strikte manierl interpreteert en toepast. Enkel wanneer aan alle voorwaarden 100 procent voldaan wordt, kunnen verdere stappen genomen worden. Kamerlid Van Bossuyt: “Het verleden heeft immers geleerd dat de toetreding van Bulgarije en Roemenië te vroeg kwam. Want ook daar werden de Kopenhagen-criteria zeker niet nageleefd. De EU mag dezelfde fout niet twee keer maken.”

N-VA pleit voor herziening EU-uitbreidingsbeleid

Verder hoopt de N-VA dat er serieus werd nagedacht over het EU-uitbreidingsbeleid. De Commissie-Juncker stelde de voorbije legislatuur duidelijk dat er geen uitbreiding zou zijn. De Commissie-Von der Leyen laat echter nog niet in haar kaarten kijken. “Het wordt tijd dat de EU de bezorgdheden van de burgers ter harte neemt en inzet op de echte prioriteiten: jobs, veiligheid en migratie. Een verdere uitbreiding van de EU is het laatste wat de Europese burger nu verwacht”, besluit Anneleen Van Bossuyt.