Tussen januari 2018 en oktober 2022 stegen de voedselprijzen in de winkel met 19,2 procent in België. Voor bewerkte levensmiddelen, inclusief alcohol en tabak, gaat het om een stijging van 20,4 procent. Voor onbewerkte levensmiddelen gaat het om een stijging van 14,2 procent.

Alomvattend onderzoek

Van Bossuyt vraagt al jaren om een alomvattend onderzoek in te stellen naar de prijsstijgingen in ons land en dit voor alle sectoren. “Op die manier kan bepaald worden waar de problemen zich situeren en kan de overheid gericht ingrijpen”. Deze studie over de Belgische markt wordt eerstdaags verwacht, liet minister Dermagne weten. Rijkelijk laat, want er hadden al veel langer maatregelen moeten genomen worden.

Studie rijkelijk laat

Daarnaast is het zo dat de supermarktprijzen in ons land al sinds jaren hoger liggen dan in onze buurlanden. Met de coronacrisis werd deze evolutie nog versterkt. De minister beweerde dat de stijging van voedingsmiddelen in ons land, in vergelijking met de buurlanden, minder sterk zou zijn. Straf, want specifieke cijfers om dit te staven, had hij niet. Diverse praktijktesten tonen bovendien het omgekeerde.  Van Bossuyt: “De minister bestelde een studie om de prijsvergelijking met onze buurlanden te maken. Pas eind 2023 zullen de resultaten beschikbaar zijn. Rijkelijk te laat.”

Nu maatregelen

“Het is vandaag dat de gezinnen niet alleen met een hoge energiefactuur maar ook met de hoge prijs van hun winkelkar worstelen. De minister stelt dat hij eind 2023 over een studie zal beschikken en op basis daarvan actie zal ondernemen. Dat zijn vijgen na Pasen, we hebben nu maatregelen nodig”, besluit Van Bossuyt.

Onderwerpen