Regering heeft nog geen zicht op economische impact van Oekraïne-crisis op België

Door Anneleen Van Bossuyt op 16 maart 2022
Anneleen Van Bossuyt © Philip Reynaers / photonews

Het militair conflict in Oekraïne is een feit. Naast de directe gevolgen voor de betrokken landen, heeft dit ook economische gevolgen wereldwijd. Zo ook voor ons land. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt vroeg minister Dermagne naar zijn vooruitzichten en maatregelen voor de Belgische markt.

Rusland is een grote producent van olie, gas, voedsel en bepaalde metalen en ook Oekraïne is een belangrijke producent van voedsel. Het militair conflict op zich alsook de internationale reactie op de agressie van Rusland zorgt voor ontwrichtingen in de markt en voor stijgende prijzen. Daarnaast gaat een geopolitiek en militair conflict steeds gepaard met grote onzekerheid op de financiële markten en een gebrek aan vertrouwen van consumenten en bedrijven in de markt.

Van Bossuyt: “Uiteraard is het moeilijk om de concrete economische gevolgen van een dergelijk geopolitiek conflict met zekerheid te voorspellen, maar enige vooruitziendheid is hierbij toch op zijn plaats.”

Van Bossuyt vroeg minister Dermagne welke sectoren het hardst zullen worden getroffen en welke impact dit volgens hem zal hebben op de consumentenprijzen en Belgisch inflatieniveau. Hij moest het antwoord echter schuldig blijven en gaf aan dat hij de impact van de oorlog voor de verschillende sectoren zou laten onderzoeken, om op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen.

Van Bossuyt: “Het is jammer dat de regering hier pas nu de opdracht toe zal geven. De bedrijven en burgers voelen de gevolgen van het conflict nu al in hun portemonnee. Om verdere negatieve gevolgen te temperen, moeten zo snel mogelijk maatregelen genomen worden”.

Van Bossuyt: “Het is goed dat de impact op de sectoren zal onderzocht worden. Maar we mogen hierbij de consument niet vergeten. Het is de consument die als eindgebruiker de factuur zal betalen voor de gestegen energie- en voedselprijzen.”

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is