Nieuw Europees auteursrecht brengt vrij internet in gevaar

Door Anneleen Van Bossuyt op 4 mei 2022, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Technologie
Anneleen Van Bossuyt

De Kamercommissie Economie buigt zich over de hervorming van het auteursrecht. Een hervorming die dringend nodig is, maar die ook enkele kwalijke en nefaste gevolgen voor de sector en het vrij internet met zich meebrengt. Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: “Het verplichte filtersysteem is een moderne censuurmachine. Een schat aan creativiteit gaat op die manier verloren. Zo komt niet alleen het vrije internet, maar ook de vrije meningsuiting ernstig in het gedrang.”

Geen of zeer lage vergoedingen

Het is nodig om het auteursrecht aan de nieuwe realiteit, namelijk toenemende digitalisering, aan te passen. Veel auteurs en uitvoerende kunstenaars zien hun rechten momenteel aangetast en ontvangen geen of zeer lage vergoedingen. Een hervorming is niet alleen wenselijk, maar ook broodnodig”, zegt Van Bossuyt, “Waar ik me echter niet in kan vinden, is de censuur waar enkele bepalingen van de Europese regelgeving toe zal leiden.”

Vrije meningsuiting in het gedrang

In de praktijk wordt een online platform zoals bv. YouTube namelijk aansprakelijk voor beschermd materiaal dat wordt gedeeld door een gebruiker. Dat betekent dat zij de facto een filtersysteem dienen in te voeren op alles wat op hun kanalen wordt gedeeld. “Maar filters zijn niet in staat om uitzonderingen op het auteursrecht, zoals parodieën te herkennen en zullen dus uit voorzorg worden tegengehouden. Een schat aan creativiteit gaat op die manier verloren. Zo komt niet alleen het vrije internet, maar ook de vrije meningsuiting ernstig in het gedrang.”

Geen wettelijke basis

Opvallend is dat de regering-De Croo een nieuw recht creëert dat geen grondslag vindt in de Europese richtlijn en al twee keer negatief werd beoordeeld door de Europese Commissie. Het gaat om een onvervreemdbaar (bijkomend) vergoedingsrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars via verplicht collectief beheer. Van Bossuyt: “Een bijkomend vergoedingsrecht klinkt natuurlijk mooi, maar dit recht kent geen wettelijke basis, noch is de praktische uitwerking ervan duidelijk. Wij stellen ons de vraag of dit nieuw recht wel écht ten goede zal komen aan alle artiesten, en dus ook de artiesten in kleinere niches en lokaal opkomend talent.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is