Verhoogd risico

Iemand die een huis koopt, moet ook een schuldsaldoverzekering aangaan. Hiermee neemt de verzekeringsmaatschappij de uitstaande schuld van hypothecair krediet op zich als de kredietnemer zou overlijden. De partner of andere nabestaanden moeten deze kost dan niet verder afbetalen. Meestal wordt een schuldsaldoverzekering moeiteloos afgesloten, maar voor mensen met een chronische ziekte of mensen die werden geconfronteerd met kanker, verloopt dit niet altijd zonder problemen. Zij worden immers beschouwd als ‘verhoogd risico’, waardoor zij vaak hoge bijpremies moeten betalen of waardoor een schuldsaldoverzekering soms gewoonweg wordt geweigerd.

Positief nieuws

Uit antwoord op de vraag van Anneleen Van Bossuyt aan de bevoegde minister blijkt echter dat het niet meer zal toegestaan zijn om een schuldsaldoverzekering te weigeren aan mensen met bijvoorbeeld mucoviscidose, hepatitis of HIV. Positief nieuws volgens Van Bossuyt: “Dit zijn ziektes die vandaag heel goed onder controle kunnen gehouden worden en dus niet langer een even groot risico op vroegtijdig overlijden impliceren als vroeger. Het is dan ook niet meer dan terecht dat zij, net als iedereen, een schuldsaldoverzekering kunnen aangaan en een huis kopen.” 

Zelfde behandeling

Gewezen kankerpatiënten zullen na een periode zonder herval recht hebben op een schuldsaldoverzekering en dit zonder bijpremie. “Personen in remissie zullen dus door de verzekeringsmaatschappij op dezelfde manier worden behandeld als personen die nooit geconfronteerd werden met die vreselijke ziekte”, aldus Van Bossuyt.

Werk is niet af

Het werk is echter niet af. Zo zijn er nog tal van andere chronische ziektes, zoals diabetes, die nog niet nog niet zijn opgenomen in het referentiekader. Dat is de lijst van chronische ziektes waarvoor geen schuldsaldoverzekering mag geweigerd worden. Van Bossuyt legt uit: “Om de twee jaar zal het Federaal Kenniscentrum een evaluatie houden. Vervolgens kan men beslissen om ook andere chronische ziektes vrij te stellen van uitsluiting van schuldsaldoverzekering of om de bijpremie hiervan te begrenzen.”