De prijs voor auto’s enerzijds en computers en randapparatuur anderzijds steeg respectievelijk met 2,5 procent en 5,5 procent. De prijs voor onbewerkte levensmiddelen zoals fruit en groenten is dit jaar al met 6,6 procent gestegen, de prijs voor bewerkte levensmiddelen (denk hierbij aan snacks, drank en kant-en-klare voeding) met 2,1 procent. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Economie Dermagne op een vraag van N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt. Van Bossuyt vroeg de minister om een alomvattend onderzoek in te stellen naar de prijsstijgingen in ons land en dit voor alle sectoren. “Op die manier kan bepaald worden waar de problemen zich situeren en kan de overheid gericht ingrijpen.” De minister ging echter niet in op deze vraag.

Duurder dan onze buurlanden

De coronacrisis heeft de supermarktprijzen onmiskenbaar de hoogte ingejaagd, maar de stijgende trend is al enkele jaren zichtbaar. Een studie uit 2017 toont aan dat de Belgische consument gemiddeld 13,4 procent meer betaalt voor identieke producten dan de Duitse consument, 12,9 procent meer dan Nederlandse consumenten en 9,1 procent meer dan de Franse consument.

Weinig flexibele arbeidswetgeving

De reden hiervoor is volgens Van Bossuyt te vinden bij onderliggende factoren specifiek voor ons land, zoals de weinig flexibele arbeidswetgeving: “Een belangrijke oorzaak voor de hoge supermarktprijzen is de strenge regulering in België. Onze wetgeving is niet aangepast aan de 21ste eeuw, terwijl onze buurlanden daar al verdere stappen in hebben gezet. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende industrie van de e-commerce, die door onze Belgische wetgeving wordt tegenhouden, terwijl ze deze juist zou moeten faciliteren. Ook de regelgeving in verband met distributiecentra is veel flexibeler in Nederland. Ketens zoals Albert Heijn en Jumbo, wiens distributiecentra zich in Nederland bevinden, zijn daardoor niet onderworpen aan dezelfde spelregels als onze Belgische supermarkten.”

Gebrek aan concurrentie

Van Bossuyt haalt bovendien het probleem aan van het gebrek aan concurrentie op onze markt: “Volgens een studie van de OESO hoort de Belgische retailsector tot de vijf minst concurrentiële van Europa. Nochtans is een open en concurrentiële marktomgeving een essentiële voorwaarde om tot een groter aanbod, betere dienstverlening en lagere prijzen voor de consument te komen.”

Duurzame verlaging van de supermarktprijzen

De N-VA diende in mei al een resolutie in, waarbij ze een reeks oplossingen naar voren schuift die moeten zorgen voor een duurzame verlaging van onze supermarktprijzen.

Onderwerpen