N-VA pakt discriminatie gewezen kankerpatiënten en chronisch zieken aan

Door Anneleen Van Bossuyt op 4 oktober 2022, over deze onderwerpen: Economie, Ziekte, Gezondheidszorg
Anneleen Van Bossuyt

De N-VA wil het ‘recht om vergeten te worden’ uitbreiden en wil daarbij verder gaan dan de voorstellen die in de Kamercommissie Economie worden besproken. “Voor gewezen kankerpatiënten of personen met een chronische ziekte is het vandaag moeilijk of onmogelijk om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Ook wringt het dat zij ondanks het recht om vergeten te worden, hun ziekte nog steeds moeten melden”, aldus Kamerlid Anneleen Van Bossuyt. “We willen dat recht uitbreiden naar andere verzekeringen en die meldingsplicht afschaffen.” Ook zouden jongeren sneller beroep moeten kunnen doen op het recht om vergeten te worden.

Op dit moment geldt een termijn van tien jaar vooraleer men zich kan beroepen op het recht om vergeten te worden. De N-VA wil dat de termijn voor jongeren tot 21 jaar verlaagd wordt naar vijf jaar. “Als je jong bent en herstelt van kanker, is de kans extra groot dat de ziekte niet terugkeert. Deze grotere overlevingskansen zouden veel beter moeten meegewogen worden door verzekeraars, zegt Van Bossuyt. “Het kan niet de bedoeling zijn dat wanneer je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met deze vreselijke ziekte en er succesvol tegen hebt gestreden, je tot tien jaar nadien minder kansen krijgt dan leeftijdsgenoten om je leven uit te bouwen.”

Meldingsplicht afschaffen

Het voorstel van de N-VA gaat verder dan de andere voorstellen die nu op tafel liggen. Ondanks het feit dat een verzekeraar zich niet meer mag beroepen op een kanker bij 10 jaar remissie om een verzekeringsaanvraag te weigeren of om een medische extra premie aan te rekenen, moet de ziekte nog steeds gemeld worden.

Van Bossuyt: “Deze meldingsplicht staat eigenlijk haaks op het recht om vergeten te worden. Zodra een verzekeraar weet dat zijn cliënt in het verleden geconfronteerd werd met een kanker, zal hij daar onbewust rekening mee houden in zijn beoordeling. Wij willen dat het recht om vergeten te worden letterlijk wordt toegepast en de meldingsplicht wordt geschrapt.”

Uitbreiding naar andere verzekeringen

En hoewel de discriminatie bij het afsluiten van verzekeringen deels is opgelost, blijft bijvoorbeeld ook een reisannuleringsverzekering vaak minder toegankelijk voor voormalige kankerpatiënten. “Wij willen dit ook aanpakken. Een gewezen kankerpatiënt zou zonder problemen een standaard reisannuleringscontract moeten kunnen aangaan, zonder vrees dat hij bij een plotse herval al zijn centen kwijt is.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is