Meerderheid verwerpt N-VA voorstel om overstap naar andere autoverzekeraar makkelijker te maken

Door Anneleen Van Bossuyt op 28 april 2022, over deze onderwerpen: Consumentenbescherming
Anneleen Van Bossuyt

Te veel mensen deinzen er voor terug om over te stappen van de ene autoverzekeraar naar de andere uit schrik voor de administratieve rompslomp. Niet onterecht, want één op vijf klachten in autoverzekeringen handelt over tekortkomingen of fouten in de opzeg . De N-VA legde daarom een voorstel op tafel voor een uniforme opzegservice waarbij de nieuwe verzekeraar de continuïteit van de verzekeringsdekking volledig waarborgt. Dergelijke uniforme opzegservice bestaat al in de telecom- en energiesector, N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt wou de autoverzekeringssector nu aan dat lijstje toevoegen.

Lacune in dekking of dubbele facturering

Te veel mensen deinzen er voor terug om over te stappen van de ene autoverzekeraar naar de andere uit schrik voor administratieve rompslomp. Daarom bieden verzekeraars hun nieuwe klanten vaak aan om de opzeg voor de consument te zullen regelen maar dat loopt niet steeds correct, zegt N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt.

“Uit gegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen blijkt dat één op vijf klachten in autoverzekeringen handelt over tekortkomingen of fouten in de opzeg. Wanneer de opzeg door de nieuwe verzekeraar niet volledig of niet correct verloopt, is de consument hiervan het slachtoffer: die krijgt te maken met een lacune in de dekking of met perioden met dubbele facturering”. 

Uniforme opzegservice

De N-VA legde daarom een voorstel op tafel voor een uniforme opzegservice waarbij de nieuwe verzekeraar (of verzekeringstussenpersoon) verplicht de opzeg regelt en de continuïteit van de verzekeringsdekking volledig waarborgt. Enkel als de consument daar uitdrukkelijk om zou vragen, kan hij of zijn makelaar zelf de opzeg en overstap regelen. De dienst zou gelden voor zowel de verplichte autoverzekering, als de aanvullende waarborgen en verzekeringen die deel uitmaken van diezelfde overeenkomst.

“Zo zouden we zorgen voor een vlotte overstap, waarbij de consument zich geen zorgen hoeft te maken over het wegvallen van zijn dekking of dubbele premie. Daarnaast zou het ook makkelijker worden voor de consument om op geregelde tijdstippen op zoek te gaan naar het beste aanbod op de markt om zo een concurrentieel aanbod te bekomen”, besluit Van Bossuyt.

Van Bossuyt betreurt dat het voorstel werd verworpen door de meerderheid. “Een gemiste kans”.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is