In de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen ondervroeg Van Bossuyt de bevoegde minister Hadja Lahbib over geruchten dat de regering de budgettaire inspanning van het Europees Voorzitterschap onderschat. Een belangrijke reden daarvoor blijkt te zijn dat de begroting voor het Voorzitterschap gebaseerd is op de ervaringen van 2010. Er wordt echter geen rekening gehouden met het veel groter aantal informele raden en evenementen op locatie die voorzien worden.

Iedereen wil zijn momentje

Anneleen Van Bossuyt: “Omdat iedereen in aanloop van de verkiezingen wel zijn of haar momentje in de schijnwerper wil, neemt het aantal informele raden toe van 16 naar 24. De daarmee gepaard gaande vergoedingen, kosten voor transport, politie-escortes, catering, slaapgelegenheden, enzovoort worden niet meegenomen in de budgettaire ramingen. Ook sponsoring voor auto's en chauffeurs die bij Defensie gevorderd werden in 2010 stuiten volgens de minister nu op praktische belemmeringen. Ook de federale politie zou in 2024 onvoldoende personeel hebben om in escortes te voorzien.”

Bezuinigen op dienstverlening

Als gevolg hiervan wordt er bezuinigd op horizontale dienstverlening, zoals politie-escortes, wagenpark en verbindingsofficieren. Buitenlandse delegaties zullen meer op zichzelf toegewezen zijn en de gevolgen daarvan zullen vooral merkbaar zijn tijdens evenementen op locatie, gepland in onder andere Limburg en West-Vlaanderen. Maar geen groot probleem volgens minister Lahbib, de tekorten worden ingekleed in een jasje van “duurzaamheid”.

Focus op concrete thema’s met meerwaarde

Voor Anneleen Van Bossuyt is de oplossing eenvoudig: “Gelet op de catastrofale budgettaire toestand van dit land is het belangrijk dat we tijdens het Belgisch voorzitterschap focussen op een paar concrete thema’s waarin wij meerwaarde kunnen aantonen, in plaats van ons budget zowel budgettair als inhoudelijk te versnipperen.”