Groen veto blokkeert cruciale export voor VK en Oekraïne

Door Anneleen Van Bossuyt op 18 november 2022
Anneleen Van Bossuyt © Emy Elleboog

Deze week schuwden verschillende federale ministers, waaronder de Premier, de zware woorden niet om onze blijvende steun aan Oekraïne te betuigen. Internationaal weet men echter al lang beter. België staat daar op de lijst van Europese landen die slechts een minimale inspanning doen om het belegerde land ook effectief broodnodige militaire steun te geven. Achter de schermen bij de regering is de sfeer grimmig. Niet enkel door onze ontoereikende inspanningen komen we stilaan in het vizier van onze bondgenoten, maar dat we actief steun tegenhouden is voor velen stilaan de druppel die de emmer doet overlopen.

De pers berichtte vandaag over de niet levering van niet-militair materiaal aan een NAVO bondgenoot (het VK), maar door de geheimhouding rond het dossier zagen ze enkel het tipje van de ijsberg. Sinds de zomer worden immers niet één maar twee federale exportvergunningen bewust door de groene partijen in de regering geblokkeerd. Eén aan het VK voor een isostatische pers en een andere aan Oekraïne voor een freesbank. De ene zou aangewend worden om de kwaliteit van de Britse nucleaire wapens te kunnen garanderen, de andere is voor Oekraïne om hun munitieproductie op peil te kunnen houden. Vandaag essentieel voor Oekraïne om haar strijd tegen Rusland te kunnen volhouden en voor de NAVO om haar nucleaire afschrikking geloofwaardig te houden.

Groen/Ecolo kan de export tegenhouden, omdat ze onder de CANVEK-wet vallen. Die bepaalt dat uitvoer van onderdelen die eventueel aangewend kunnen worden voor nucleaire toepassingen, de instemming van de minister van Energie, in deze Minister Vanderstraeten, vereisen. De blokkade is niet nieuw en houdt al sinds de zomer aan. De coalitiepartners binnen de regering bereidden al een wetsontwerp voor dat de nodige ingrepen doet in de CANVEK-wet om de dossiers terug vlot te trekken. Ondanks alle buitenlandse druk en demarches van coalitiepartners (recent nog minister Lahbib) ten spijt, de groene partijen zijn onvermurwbaar.

Anneleen Van Bossuyt: “Dit is de schaamte voorbij, Groen en Ecolo dragen een verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier. Eigenlijk kunnen we alleen maar vaststellen dat ze hun positie op het departement energie misbruiken. Waarom is niet helemaal duidelijk, de kans is zeker in het geval van Oekraïne onwaarschijnlijk dat deze goederen aangewend zouden worden in de productie van nucleaire wapens, de reden waarvoor ze veiligheidshalve op de CANVEK-lijst waren opgenomen. Zijn ze zo dogmatisch omdat er het woordje nucleair instaat? Maakt het onderdeel uit van een politiek spelletje binnen de meerderheid? Proberen ze actief de strijd tegen Rusland te saboteren? We weten het niet, maar het resultaat is en blijft dat  momenteel Vlaamse bedrijven hun producten niet kunnen uitvoeren die Oekraïne nu in haar uur van nood amper kan missen en die onze relatie met de Britten op het spel zet. We zullen de premier hierover ter verantwoording roepen.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is