De klimaatwet van Groen is een peperduur luchtkasteel

Door Lorin Parys, Anneleen Van Bossuyt op 11 februari 2019, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Leefmilieu, Klimaat
klimaat spaarvarkentje

In een opiniestuk in De Morgen (11/02/2019) leggen Vlaams Parlementslid Lorin Parys en Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt uit waarom zij ecorealisten zijn.

Groen en Ecolo leggen met hun klimaatwet peperdure doelstellingen op tafel. De ambities die de Groenen formuleren zijn nobel: voor broeikasgassen stellen ze voor om het doel om in 2030 35 procent minder uit te stoten op te trekken naar 55 procent. Voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie verdubbelt het voorstel de huidige engagementen. Ambitieuzere objectieven dus, maar over de maatregelen om die te halen lezen we niets. Daar is een goede reden voor. De prijs van een groen luchtkasteel is een miljardenfactuur voor burgers en bedrijven. Deze klimaatwet stemmen is alsof je wettelijk vastlegt dat je binnen tien jaar de olympische vijfkamp gaat winnen, weinig geloofwaardig als je geen flauw benul hebt hoe je dat gaat doen.

Maar een wet is wel afdwingbaar voor de rechtbank, ongeacht het feit dat je aan de uitvoering economisch ten onder gaat: om de rekening te doen kloppen moeten de groene partijen bijvoorbeeld elke woning in 2030 verplicht klimaatneutraal maken, alle auto’s, behalve elektrische, bannen én de helft van onze veestapel op de schop doen.

De prijs om een woning van 125 m² klimaatneutraal te maken schommelt al snel rond de €80.000, driedubbel glas, nieuwe buitendeuren, ventilatiesystemen met warmteterugwinning, warmtepompen, zonnepanelen en de nieuwste isolatie inbegrepen. Met een terugverdientijd van ongeveer 40 jaar zijn die investeringen niet bepaald kosten-efficiënt. Het Nederlandse Economisch Instituut voor de Bouw schat dat het €235 miljard kost om alle woningen in Nederland klimaatneutraal te maken. Los van het feit dat we niet genoeg aannemers hebben om deze klus te klaren, zijn er vooral te weinig mensen die ze kunnen betalen.

Als in 2030 enkel nog elektrische auto’s mogen rijden, keldert de verkoopprijs van alle andere auto’s. Die eigenaars zullen hun auto’s dan verplicht in het buitenland moeten verkopen met als resultaat dat die vervuilende voertuigen gewoon ergens anders rondrijden. Het waardeverlies voor de Vlamingen is reëel, de klimaatwinst voor de wereld miniem. En met de halvering van onze veestapel, mag een groot deel van onze landbouwers hun bedrijf sluiten. Kort samengevat is de kosten/baten analyse negatief: met deze klimaatwet lijkt Groen eerder de ambitie te hebben om van  auto’s een duur luxeproduct  te maken voor de happy few en een gerieflijk huis een privilege voor winnaars van euromillions dan de wereldwijde opwarming effectief terug te dringen.

Bovendien zullen we ons blauw betalen aan groene taksen. Vlaanderen heeft ongeveer 20 miljard euro geïnvesteerd om 6,7 procent hernieuwbare energie te produceren. Binnen 13 jaar moeten we voor Groen aan 32 procent zitten. Reken daarbij dat we nu al tot 2032 aan het betalen zijn voor de overgesubsidieerde zonnepanelen en 13 miljard euro moeten voor windmolenparken op zee, afhankelijk van de elektriciteitsprijs.

En last but not least: een bijzondere wet die de deelstaten oplegt welke doelstellingen ze moeten bereiken, met een senaat die tot leven wordt gewekt en een resem extra instellingen, zoiets   klinkt niet meteen als een succesrecept.

Dus hangen we onze pet maar aan de haak? Neen, als ecorealisten hebben we een veel positievere kijk op de oplossingen voor de klimaatverandering. Er staat geen limiet op menselijke creativiteit. Voor ons gaan klimaat en economische ontwikkeling samen en wel op wereldschaal en niet in Vlaanderen alleen. De EU kan een voortrekkersrol blijven spelen, maar met haar aandeel van 9 procent in de werelduitstoot zal ze niet op haar eentje de klimaatverandering tegenhouden. Dus moeten we verdienmodellen uitvinden die we in de rest van wereld kunnen uitrollen want de volledige jaaruitstoot van België stoot China uit op 3 dagen.

Daarom bekijken we het energievraagstuk met open vizier en zonder taboes. Wij zetten in op hernieuwbare energie zonder kernenergie meteen te bannen. Jaarlijks geeft Vlaanderen al meer dan 1 miljard euro uit aan hernieuwbare energie. Om de energiefactuur en de uitstoot onder controle te houden, blijft kernenergie de komende jaren voor ons een deel van de energiemix . Net daardoor horen  we bij de landen met de laagste CO2 uitstoot voor ons elektriciteitsproductiepark. Dat staat in schril contrast met de plannen van Groen die vele miljarden subsidies willen uitgeven om miljoenen tonnen extra CO2 de lucht in te blazen met de bouw van nieuwe gascentrales, en dat enkel om toch maar alle kerncentrales te kunnen sluiten.

De grootste Vlaamse troef is innovatie. De industrie is niet onze vijand. Integendeel. Het zijn net de bedrijven die samen met onze onderzoekers zorgen voor nieuwe materialen die onze auto’s letterlijk lichter en dus groener maken. Het is de chemische sector die uitstoot omzet in nieuwe grondstoffen zoals schuimrubber voor matrassen en gerecycleerde brandstoffen. Het is de bouwsector die zorgt voor zuinige huizen. ArcelorMittal en de petrochemie zijn deel van de oplossing, Groen ziet ze liever verdwijnen. Dat zijn minder jobs, maar ook meer uitstoot wanneer zo’n bedrijf naar China of de VS verhuist.

Vlaanderen behoort tot de wereldtop inzake biotechnologisch onderzoek en ontwikkeling. Innovaties op vlak van genetisch gemodificeerde gewassen, plaagbestrijding en efficiënt gebruik van water en voedingsstoffen dragen bij tot een productievere, klimaatvriendelijkere landbouw. Met minder uitstoot en meer gewasopbrengst op minder ruimte. Die ruimte kunnen we terug geven aan bos en natuur. Maar het is dit soort innovatie dat steevast een njet krijgt van Groen. Tenslotte stellen we voor 10.000 extra hectare bos te planten in Vlaanderen, blauwgroene netwerken aan te leggen, een hemelwaterplan op te stellen, de biodiversiteit te stimuleren en te investeren in klimaatadaptatie, bijvoorbeeld aan onze kust.

Met de N-VA willen we vooruit, staan we voor economische vooruitgang én een beter klimaat. Wij zijn ambitieus maar dan wel in de echte wereld, met maatregelen die werken, met innovatie die ons vooruit helpt en met een positieve insteek die iedereen meetrekt. We zullen moeten sturen, compromissen sluiten en keuzes maken. Het klimaat staat de volgende maanden centraal op de politieke agenda, dat is een goede zaak. Wij staan voor vooruitgang in het klimaat, op een haalbare, betaalbare en kosten-efficiënte manier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is