Blijkt nu immers dat de data en enkele modaliteiten in het hele ontwerp nog zullen moeten aangepast worden waardoor de effectieve inwerkingtreding nóg langer op zich zal laten wachten. Gevolg is dat nog meer coronavouchers door de sector vaak met eigen privé-middelen zullen moeten terugbetaald worden. “De regering draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid ten opzichte van de vele kleine kmo’s die in de reissector werkzaam zijn en door al het getalm in nog moeilijker financieel vaarwater komen. Ik kan alleen maar plaatsvervangende schaamte voelen voor de manier waarop deze paars-groene regering met het parlement en haar burgers omgaat.”

Paars-groene regering liet na stappen te ondernemen

Van Bossuyt volgt dit dossier al van bij het begin op. “Al een jaar lang lag ons voorstel om een coronavoucherbank op te richten op tafel. De regering liet veel te lang na de nodige stappen te ondernemen. Gevolg was dat vorige maand onorthodoxe methoden moesten gebruikt worden om snel alles door het parlement te jagen. Zo werd het voorstel behandeld als een amendement op een wetsontwerp over de uitvoering van een Europese verordening over het gebruik van ‘precursoren voor explosieven’, wat er helemaal niets mee te maken heeft.”

Deadline van 16 november gemist

De uiterlijke deadline van 16 november voor reisorganisatoren om hun leningsaanvraag, vergezeld van heel wat documenten en stavingstukken, in te dienen verliep gisteren. Echter, omdat de coronavoucherbank pas op 16 november een Europese goedkeuring kreeg en bijgevolg nog geen wettelijke basis kende, zijn alle aanvragen zonder voorwerp en dienen de data in de wet te worden aangepast.

Reisorganisatoren verdienen beter

Van Bossuyt is hard voor de regering. “Eerst was er het maandenlange getalm van de regering om tot een oplossing te komen, vervolgens de onorthodoxe wijze om dit op een drafje door het parlement te jagen en nu blijkt dat de coronavoucherbank helemaal nog niet operationeel kan zijn. Onze reisorganisatoren, vaak kleine kmo’s die al zeer zware tijden kennen, verdienen beter.”

Too little, too late

Het concreet gevolg is immers dat nog steeds geen aanvragen voor de lening van de terugbetaling van coronavouchers kunnen gedaan worden. Die coronavouchers moeten echter wel reeds sinds half september terugbetaald worden door de organisatoren aan de consumenten. Zolang de coronavoucherbank niet operationeel is, moeten organisatoren dus zelf instaan voor deze terugbetaling. Allerminst evident voor één van de zwaarst getroffen sectoren van de coronacrisis. “De regering draagt een verpletterende verantwoordelijkheid voor deze toestand. Hopelijk komt dit snel opnieuw voor het parlement, zodat er alsnog een oplossing komt. Maar “too little, too late”.” 

Onderwerpen