Belgische wetgeving voor uitbreiding zorg- en verantwoordingsplicht dodelijk voor onze economie.

Door Anneleen Van Bossuyt op 19 januari 2023
©  belgaimage - Anneleen Van Bossuyt

De Kamercommissie Economie buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat Belgische bedrijven verplicht tot een vergaande zorg- en verantwoordingsplicht. De N-VA toont zich uiterst bezorgd om dit voorstel van de meerderheidspartijen van de regering De Croo, minus de liberalen. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: “Indien dit voorstel goedgekeurd wordt, zou dat betekenen dat onze ondernemingen verantwoording moeten afleggen over de inachtneming van de mensen-, arbeids- en milieurechten doorheen heel hun waardeketen, dus ook voor hun leveranciers en onderaannemers. Niet alleen daadwerkelijke maar ook potentiële nadelige gevolgen van hun activiteiten moeten opgespoord en voorkomen worden. Combineer dat met de wonden van de coronacrisis én de huidige energiecrisis en het feit dat dergelijke vergaande wetgeving nergens anders in Europa geldt, en je krijgt een dodelijke cocktail voor onze economie.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

Momenteel is een onderneming al verantwoordelijk voor de naleving van de mensen-, arbeids- en milieurechten Het voorstel dat voorligt wil dit echter fundamenteel uitbreiden en verstrengen.

De N-VA erkent dat ondernemingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Van Bossuyt: “Het is onze ethische plicht ons uit te spreken tegen kinderarbeid, mensonwaardige omstandigheden, gedwongen arbeid en milieuschendingen. Verschillende internationale akkoorden reflecteren dit ook, en terecht. Het voorstel dat voorligt bepaalt echter dat ondernemingen niet alleen daadwerkelijke maar ook potentiële nadelige gevolgen van hun activiteiten moeten opsporen en ‘voorkomen’, en dit in hun gehele bedrijfsstructuur, dus ook bij hun onderaannemers en leveranciers. Inbreuken worden strafrechtelijk vervolgd en kunnen dus leiden tot een gevangenisstraf. Bovendien worden de Belgische ondernemingen aansprakelijk gesteld voor eventueel geleden schade, ongeacht hun inspanningen om die tegen te gaan.

Van Bossuyt: “Het kan toch niet de bedoeling zijn om ondernemingen aansprakelijk te stellen voor leveranciers die werkzaam zijn in landen die geen goede regelgeving hanteren op vlak van bijvoorbeeld mensenrechten?  Waar is de verantwoordelijkheid van de overheid inzake dit beleid dan?”

Vlaamse KMO’s de dupe

Van Bossuyt: “Een kleine KMO zal dus bij zijn vele leveranciers en onderaannemers moeten nagaan of alles daar koosjer verloopt. Maar dat is informatie die zij zelden zullen delen. Om maar te zwijgen van de extra verplichtingen en administratieve lasten voor onze kmo’s die een zware impact zullen hebben op hun concurrentievermogen en ook op hun personeelsbestand.”

Al Europese regelgeving in de maak

Momenteel worden op Europees niveau al krijtlijnen uitgetekend door de Europese Commissie om de zorgplicht voor ondernemingen uit te breiden. De onderhandelingen lopen. Van Bossuyt: “België moet blijkbaar ‘het goede voorbeeld’ geven aan de rest van de wereld. Zo worden onze ondernemers geofferd op het altaar van een duurzaamheidsagenda. Het is uiterst belangrijk om een gelijk speelveld te behouden voor onze ondernemingen. Daarom is het belangrijk dat dergelijke wetgeving op Europees niveau wordt genomen.”

 

Meer informatie

Anneleen Van Bossuyt +32 473 54 96 50

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is