Anneleen Van Bossuyt: “Uitbreiding zorg- en verantwoordingsplicht bedrijven dodelijk voor onze economie”

Door Anneleen Van Bossuyt op 19 januari 2023, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen
Anneleen Van Bossuyt

De Kamercommissie Economie buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat Belgische bedrijven verplicht tot een vergaande zorg- en verantwoordingsplicht. De N-VA toont zich uiterst bezorgd. Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: “Als dit voorstel goedgekeurd wordt, zullen onze ondernemingen niet alleen verantwoording moeten afleggen voor de mensen-, arbeids- en milieurechten binnen hun eigen organisatie, maar ook voor hun leveranciers en onderaannemers. Niet alleen daadwerkelijke maar ook potentiële nadelige gevolgen van hun activiteiten moeten opgespoord en voorkomen worden. Combineer dat met de wonden van de coronacrisis én de huidige energiecrisis en het feit dat dergelijke vergaande wetgeving nergens anders in Europa geldt, en je krijgt een dodelijke cocktail voor onze economie.”

De N-VA erkent dat ondernemingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Van Bossuyt: “Het is onze ethische plicht ons uit te spreken tegen kinderarbeid, mensonwaardige omstandigheden, gedwongen arbeid en milieuschendingen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om ondernemingen aansprakelijk te stellen voor leveranciers die werkzaam zijn in landen die geen goede regelgeving hanteren op vlak van bijvoorbeeld mensenrechten?  Waar is de verantwoordelijkheid van de overheid over dit beleid dan?” 

Vlaamse kmo’s de dupe

Van Bossuyt: “Een kmo zal dus bij zijn vele leveranciers en onderaannemers moeten nagaan of alles daar koosjer verloopt. Maar dat is informatie die zij zelden zullen delen. Om maar te zwijgen van de extra verplichtingen en administratieve lasten voor onze kmo’s die een zware impact zullen hebben op hun concurrentievermogen en ook op hun personeelsbestand.”

Al Europese regelgeving in de maak

Momenteel worden op Europees niveau al krijtlijnen uitgetekend door de Europese Commissie om de zorgplicht voor ondernemingen uit te breiden. De onderhandelingen lopen. Van Bossuyt: “België moet blijkbaar ‘het goede voorbeeld’ geven aan de rest van de wereld. Zo worden onze ondernemers geofferd op het altaar van een duurzaamheidsagenda. Het is uiterst belangrijk om een gelijk speelveld te behouden voor onze ondernemingen. Daarom is het belangrijk dat dergelijke wetgeving op Europees niveau wordt genomen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is