Weggooien vandaag goedkoper dan doneren

De Voedselbanken en armoedeorganisaties zijn alvast vragende partij voor dit voorstel. Concreet wil de N-VA in de vennootschapsbelasting een belastingvermindering van 60 procent voorzien van de nettoboekwaarde van gedoneerde levensmiddelen, met een bepaald maximum. Initiatiefnemer Van Bossuyt heeft daarvoor de mosterd gehaald in Frankrijk waar eenzelfde voorstel ertoe bijgedragen heeft dat retailers en producenten nu meer dan de helft van de totale hoeveelheid voedseloverschotten schenken die door de Franse voedselbanken verdeeld worden. “Want door heel wat regels en administratie is het vandaag vaak financieel interessanter voor bedrijven om voedsel weg te gooien in plaats van te doneren. Dat is niet te verantwoorden, zeker niet in tijden van crisis.”

Win-win

Daarnaast benadrukt Van Bossuyt dat het voorstel ook een win-win is voor het milieu. “Als de restanten van de voedingssector makkelijker bij dit soort instanties terechtkomen, dan is dat positief voor mensen in nood én voor het milieu. Waar wachten we dus op?”