VIDEO: Ambitie en realisme nodig in Europees energiebeleid

Door Anneleen Van Bossuyt op 13 december 2016, over deze onderwerpen: Energie, Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Energiebeleid, Europees Parlement
Anneleen Van Bossuyt

Vandaag werd in het Europees Parlement het energie-winterpakket (‘schone energie voor alle Europeanen’) besproken. Anneleen Van Bossuyt, ECR-verantwoordelijke voor dit dossier, is tevreden dat de Europese Commissie met dit voorstel duidelijk de uitdagingen op vlak van energie en klimaat aanduidt. Ze is het er mee eens dat er ambitieuze doelstellingen voorop moeten gesteld worden, maar wijst er eveneens op realistisch te zijn.

Anneleen Van Bossuyt: “De nadruk op efficiëntie staat terecht centraal in het voorstel. De Commissie mikt op 30%. Ik wil echter voorstellen om het doel op 27% te zetten (zoals afgesproken binnen de Raad) en opnieuw te evalueren in 2023. Verder zou een bindende Europese doelstelling voor hernieuwbare energie van 27% aantonen dat de Commissie begrijpt dat binnen een eengemaakte energiemarkt, nationale doelstellingen geen zin hebben.”

Verder gaf Van Bossuyt aan er op toe te zien dat marktbelemmeringen zoveel mogelijk worden weggehaald bij het nieuw marktmodel voor energie, iets waar de Commissie te weinig aandacht voor heeft in het Winterpakket.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is