VIDEO: 1/3 consumenten durft niet online shoppen: EU schiet in actie

Door Anneleen Van Bossuyt op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Betere regelgeving, Consumentenbescherming, Digitalisering, e-commerce, Interne markt, Europees Parlement
Online shoppen op tablet

De Europese lidstaten moeten beter kunnen samenwerken om fraude door online handelaars hard aan te pakken. Daarvoor heeft het Europees Parlement vandaag alvast de nodige regels en instrumenten goedgekeurd. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Momenteel heeft slechts 38% van de Europese consumenten vertrouwen in online shoppen over de landsgrenzen heen. Dat komt vooral door heel wat negatieve ervaringen met criminele webhandelaars. Om dat vertrouwen op te krikken, moeten de nationale overheden dergelijke wanpraktijken uit de wereld helpen, door bv. criminele webwinkels offline te halen. Ook is er nood aan meer en betere samenwerking. Heel wat online bedrijven zijn immers in verschillende Europese landen actief.”

Uit een eerdere screening van de Europese Commissie bleek dat maar liefst 37% van 2.500 onderzochte websites de Europese consumentenregels overtrad. Dit zou de consument jaarlijks 770 miljoen euro kosten. Van Bossuyt, die voorzitter is van de parlementscommissie Interne markt en consumentenbescherming, vindt dit een schande: “Dergelijk misbruik kost de consument heel wat geld en ondergraaft de digitale interne markt ten nadele van heel wat eerlijke bedrijven. De lidstaten krijgen eindelijk modernere en snellere middelen in handen om doeltreffend te reageren tegen schendingen van consumentenrechten.”

Van Bossuyt doelt daarbij bv. op een nieuw Europees waarschuwingssysteem tegen malafide webpraktijken. “Hierbij kunnen niet enkel lidstaten, maar ook consumentenverenigingen alarm slaan. Zo betrekt Europa de burger bij zijn eigen bescherming als consument. Een uitstekende zaak. In combinatie met een sterke grensoverschrijdende samenwerking, wordt het voor de lidstaten makkelijker om samen de strijd aan te gaan. Op die manier kunnen we het vertrouwen in online shoppen over de landsgrenzen heen herstellen.”

Ook Belgische consumenten worden overigens online massaal bedot. Van Bossuyt: “Uit een analyse van Worldline blijkt dat maandelijks 1.300 Belgen onheus behandeld worden door webwinkels. Deze maatregelen zorgen ervoor dat dit aantal drastisch naar beneden gaat. Ik steun deze inspanningen die de lidstaten modernere en efficiëntere middelen aanbieden om dit doel te bereiken. Consumenten die onterecht schade lijden, moeten trouwens makkelijker gecompenseerd worden. Zij hebben het recht op betere informatie en toegang tot mogelijke compensaties zoals een prijsvermindering, een langere garantieperiode of de vervanging van het product of de dienst.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is