Slecht betaalgedrag van federale overheid geen prioriteit voor paars-groene meerderheid

Door Katrien Houtmeyers, Anneleen Van Bossuyt op 9 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Financiën, Coronacrisis

“Een groot bedrijf kan het zich misschien permitteren om langer op een betaling te wachten, maar voor een kleine onderneming zijn die zuurverdiende centen vaak cruciaal om te overleven.” Vorig jaar dienden Kamerleden Katrien Houtmeyers en Anneleen Van Bossuyt een voorstel in om de federale overheid ertoe te dwingen haar facturen stipter te doen betalen. Het voorstel werd nu helaas weggestemd door de paars-groene meerderheid,  hoewel het naleven van betaaltermijnen in deze coronacrisis des te belangrijker is. “Dit voorstel was een ideaal startpunt geweest en bijkomende initiatieven van de federale regering hadden we alleen maar kunnen toejuichen.”

Ook federale overheid moet eigen wetten naleven

In de wet van 2 augustus 2002 is vastgelegd dat een factuur tussen ondernemingen binnen 30 dagen betaald moet worden. Hetzelfde geldt voor de overheid, maar dat gebeurt zelden. Uit recente cijfers blijkt dat de federale overheid 1 op 3 facturen niet tijdig betaalt. In het derde kwartaal van dit jaar werden zelfs 16 procent van de facturen pas na 90 dagen betaald. Als gevolg bestaat er een ‘uitstelketen’ omdat kmo’s door laattijdige betalingen zelf betalingen moeten uitstellen. Dat tast het hele economische weefsel aan. “Nochtans geven ondernemingen aan bijvoorbeeld sneller personeel aan te werven, als zij sneller betaald zouden worden. De overheid moet dus dringend de wetten naleven, die zij zelf heeft uitgevaardigd”, aldus Katrien Houtmeyers.

Liquiditeitspositie aangetast door coronacrisis

Mede-indienster Anneleen Van Bossuyt wijst erop dat de N-VA in de vorige legislatuur zowel in het Europees Parlement als in de Kamer ervoor zorgde dat de achterpoortjes in de wet gesloten werden. “We verwachten nu van de federale regering dat ook zij haar duit in het zakje doet. Een groot bedrijf kan het zich misschien permitteren om langer op een betaling te wachten, maar voor een kleine onderneming zijn die zuurverdiende centen vaak cruciaal om te overleven. Zeker in deze coronacrisis, waarbij hun liquiditeitspositie vaak al sterk is aangetast.”

Federale regering herinneren aan urgentie van het probleem

Katrien Houtmeyers is teleurgesteld dat dit voorstel niet werd gesteund door de meerderheid. Het federale regeerakkoord belooft vaag om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat er tijdig wordt betaald. “Om de regering te herinneren aan de urgentie van dit probleem, ook in het kader van deze crisis, hebben wij dit voorstel vandaag ter stemming voorgelegd in de commissie Economie. Bovendien vragen wij niet enkel de naleving van betaaltermijnen, maar ook om meer transparantie naar het parlement inzake hun betaalgedrag.”

Wachten is nu geen optie

De meerderheid verwierp het voorstel en wacht liever op initiatieven van de federale regering. Maar wachten is voor de indieners geen optie, zeker nu het winterreces eraan komt. “De financiële buffers van heel wat ondernemingen zijn op, ze hebben geen marge meer om laattijdige betalingen op te vangen en kunnen nog amper het hoofd boven water houden. Dit voorstel was een ideaal startpunt geweest en bijkomende initiatieven van de regering hadden we alleen maar kunnen toejuichen.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is