N-VA over beleidsverklaring economie: “Gebrek aan evenwicht tussen de belangen van de consument en die van ondernemingen”

Door Anneleen Van Bossuyt op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Betere regelgeving, Consumentenbescherming, Groei, jobs en competitiviteit, Economie, KMO-beleid

De N-VA is teleurgesteld over de beleidsverklaring van de nieuwe PS-minister van economie Pierre-Yves Dermagne. De focus ligt enorm sterk op de consument, terwijl er in de ogen van N-VA Kamerleden Katrien Houtmeyers en Anneleen Van Bossuyt veel te weinig aandacht gaat naar  bedrijven en ondernemingen. Zij zijn nochtans de motor van onze economie. Zij zorgen voor jobs en dus voor onze welvaart en ons welzijn. Van een minister van economie zou je dan ook verwachten dat hij daar meer aandacht aan zou besteden.

Anneleen Van Bossuyt licht toe: “In hun doel om consumenten te beschermen, verliest deze paars-groene regering de ondernemingen uit het oog. Ik denk bijvoorbeeld aan administratieve lasten en kosten die bepaalde voorstellen met zich mee zullen brengen, denk maar aan de verplichting voor ondernemingen om reserveonderdelen ter beschikking te stellen. Dit brengt extra administratieve lasten (inventariseren van deze onderdelen, bijhouden stock, …) en kosten mee (bijvoorbeeld voor de opslag ervan.)  Wij hopen dan ook dat de minister deze balans zal vinden”.

Verder wordt de problematiek rond zombiebedrijven volledig genegeerd in de beleidsverklaring. Kamerlid Houtmeyers benadrukt de gevaren: “Momenteel worden financieel ongezonde bedrijven kunstmatig in leven gehouden door de maatregelen van de overheid.  Sommige sectoren zullen na deze crisis niet of veel minder levensvatbaar zijn. Die nemen schulden met zich mee en infecteren zo het hele economische weefsel. , waardoor ook faillissementen van gezonde bedrijven kunnen volgen. Het groot aantal faillissementen dat op deze manier onvermijdelijk zal volgen, kan ook een effect hebben op de banken. Als zij worden meegezogen in deze val bestaat het risico op het ontstaan van een nieuwe financiële crisis. Wij vragen dan ook met aandrang om deze problematiek aan te pakken.”

Anneleen Van Bossuyt vraagt ook  om niet onnodig nieuwe wetgeving te maken, maar in de eerste plaats in te zetten op de handhaving van de bestaande regelgeving: “Er zijn in het kader van de coronacrisis steeds meer vormen van oneerlijke marktpraktijken, zoals nieuwe vormen van online fraude en een steeds grotere toevloed van namaakproducten. De economische inspectie heeft reeds een aantal mogelijkheden om deze zaken op te sporen. Het is dus vaak kwestie van daar meer gebruik van te maken.”

Tot slot geeft de minister aan werk te willen maken van het verlagen van het prijspeil in ons land. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid ons prijspeil gaat bepalen. Wel moet de overheid de nodige initiatieven nemen om ons land competitiever te maken. Hierdoor zullen de prijzen dalen en de koopkracht van onze burgers stijgen. Wij dienden reeds een resolutie in met concrete voorstellen om de supermarktprijzen te laten dalen”, besluit Houtmeyers.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is