Meer belastinggeld naar Europa tussen 2021 en 2027

Door Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Anneleen Van Bossuyt op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid
Stapeltje geld

“Altijd maar meer belastinggeld aan onze burgers vragen. Aan dat liedje komt maar geen einde in het Europees Parlement.” Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt vat de frustratie van de N-VA-fractie samen over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Het Europees Parlement wil meer dan 1.300 miljard euro uitgeven in die periode, dat is bijna 200 miljard meer dan de Europese Commissie voorstelt. “We vinden het onbegrijpelijk dat het Parlement in tijden van brexit niet de verantwoordelijkheid neemt om ook te kijken waar Europa kan besparen", treedt Mark Demesmaeker zijn collega bij. Helga Stevens is van hetzelfde oordeel: “De EU moet de geldkraan dichtdraaien in domeinen waar ze overbodig blijkt en programma’s achterhaald zijn.”

Folietjes

Anneleen Van Bossuyt spaart haar kritiek op de meerjarenbegroting niet. “Het is een goede zaak dat Europa projecten als Erasmus+ en het Europees onderzoeksprogramma Horizon Europe bijkomende middelen wil verschaffen. Hun meerwaarde staat niet ter discussie. Maar schaf dan tegelijk folietjes af zoals de gratis Interrail-treintickets en het maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg en durf vragen te stellen bij de oude uitgavenprogramma's. Dat er nergens sprake is van besparingen terwijl met het Verenigd Koninkrijk een van de grootste nettobetalers de EU verlaat, bewijst hoe wereldvreemd deze Europese politici zijn. De N-VA stemt dan ook tegen dit voorstel.”

Stevige buitengrenzen

Europarlementslid Helga Stevens ziet wel nog een positieve noot. “Ik ben tevreden dat Europa Frontex, het Europees Grenswachtagentschap, wil uitbouwen. De uitbreiding van 1.200 Frontex-medewerkers naar 10.000 manschappen betekent een belangrijke stap vooruit naar stevige buitengrenzen. Europa moet hen nu ook wel bijstaan met een streng, maar rechtvaardig migratiekader: de invoering van pushbacks, het instellen van een strikte maximumlimiet, meer en betere opvang in de herkomstregio’s.”

Innovatie stimuleren

Mark Demesmaeker, tot slot, kijkt naar enkele traditionele uitgaven. “Het Europees Parlement wil de traditionele uitgaven op vlak van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Cohesiebeleid ontzien. Beide domeinen werden nochtans in het Commissievoorstel voor een deel ingekort. Onze N-VA-delegatie verwelkomt alle inspanningen om ongecontroleerde migratie in te perken, onze veiligheid te versterken en onderzoek en innovatie te stimuleren”, besluit Europarlementslid Mark Demesmaeker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is