Europese Commissie beslist te vroeg over verlenging Junckerfonds

Door Sander Loones, Anneleen Van Bossuyt op 14 november 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie
Geld euro

De Europese Rekenkamer vindt dat de Europese Commissie te vroeg heeft beslist heeft over een mogelijke verlenging en uitbreiding van het EFSI-fonds, beter bekend als het Junckerfonds. Dat moet een hefboom zijn voor minstens 315 miljard euro aan publieke en private investeringen in Europa. De Commissie wil het fonds nu verlengen met twee jaar, tot 2020, en het bedrag van de leningen verhogen tot 500 miljard euro.

Europarlementslid Sander Loones sluit zich aan bij de conclusie van de Rekenkamer: “In aanvulling op een strak hervormingsprogramma en een grondige besparingsagenda, moet een investeringsbeleid groei en jobs creëren. Dat was de logica achter het Junckerfonds. Pas wanneer het succes ervan bewezen is, kan het project verlengd worden. Die bewijzen zijn er vandaag nog niet of onvoldoende.” Ook zijn collega Anneleen Van Bossuyt wil eerst duidelijkheid over het effectieve succes van EFSI: “Europese middelen moeten zo nuttig mogelijk worden ingezet. Dat geldt bij uitstek voor het EFSI-fonds, omdat de Commissie voor de financiering ervan middelen zoekt bij succesvolle Europese programma’s voor onderzoek en infrastructuur.”

Tegen eigen advies in

Niettemin is de Commissie van plan om de opinie van de Rekenkamer naast zich neer te leggen en nu al door te zetten met de uitbreiding van het Junckerfonds. “Erg vreemd,” vindt Van Bossuyt. “Europa houdt niet alleen te weinig rekening met wat er bij de burger leeft, maar gaat in zijn vlucht vooruit nu ook in tegen het advies van de eigen controlerende instellingen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is