Europa weigert duidelijke budgettaire keuzes te maken

Door Sander Loones, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens op 24 oktober 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie
Euro en Europese vlag

“Eens te meer weigert het Europees Parlement duidelijke keuzes te maken. In plaats van zuinig en efficiënt met belastingcenten om te springen, blijft het meer geld vragen.” Europarlementslid Sander Loones reageert teleurgesteld op het budgettaire voorstel dat het Europees Parlement vandaag goedkeurde. Het Europees Parlement wil dat de EU ruim 166 miljard euro uitgeeft in 2019. Dat is zes miljard meer dan in 2018. “Er zijn inderdaad nieuwe noden, nieuwe prioriteiten die meer aandacht en dus een sterkere budgettaire ondersteuning verdienen. Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen in de dingen die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen”, zegt Sander Loones.

Folietjes voor zieltjes

Zijn collega Anneleen Van Bossuyt treedt hem bij. “Europa blijft halsstarrig investeren in folietjes, zoals het gratis uitdelen van treinpassen. Vorig jaar werd voor de opstart 12 miljoen euro vrijgemaakt, nu wil het Europees Parlement 16 miljoen spenderen aan dit dure gratisverhaal. Van een duidelijke meerwaarde is geen sprake. Het is niet meer dan een lompe en doorzichtige poging om de zieltjes van Europese jongeren te winnen.”

Overbodige steun voor Turkije

Europarlementslid Mark Demesmaeker ziet nog overbodige kosten: “Ook wat Turkije betreft weigert het Parlement de geldverspilling volledig stop te zetten. We zetten een stap in de goede richting, na lang aandringen zal Erdogan 66,8 miljoen euro minder krijgen dan voorzien. Maar de N-VA vindt dat we helemaal geen pre-toetredingssteun meer richting Turkije moeten sturen, omdat het land ook niet zal toetreden tot de EU. Europa moet die steun dus simpelweg schrappen en investeren in andere prioriteiten.”

Meer geld naar veiligheid

Helga Stevens, tot slot, ziet toch enkele pluspunten in de ontwerpbegroting: “Zo zijn we tevreden dat Europa inziet dat het meer moet investeren in de veiligheid van onze burgers en in de inperking van migratie. Zo zou er in 2019 74,7 miljoen euro gaat naar initiatieven en agentschappen die zich inzetten voor een verbeterde veiligheid. De grondoorzaken van migratie worden aangepakt met meer geld. We verwelkomen deze aangepaste focus, maar deze thema’s zijn nog steeds te kleine stukken in de budgettaire EU-taart. Dat moet dringend veranderen, als Europa écht tegemoet wil komen aan de noden van zijn burgers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is