Correcte besteding Europees belastinggeld belangrijk voor EU-draagvlak

Door Anneleen Van Bossuyt, Sander Loones op 13 oktober 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement
Correcte besteding Europees belastinggeld belangrijk voor EU-draagvlak

De Europese Rekenkamer heeft haar analyse over de uitvoering van de EU-begroting van 2015 voorgesteld en schat het foutenpercentage voor de betalingen op 3,8 procent. “Concreet betekent dit dat 5,5 miljard euro aan Europese subsidies niet volgens de regels werd besteed”, verklaart Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt. “Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om hoge bedragen gaan. Dat is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen, waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen.” Haar collega Sander Loones wil dat de EU de regels verduidelijkt en vereenvoudigt en nog strenger controleert op fraude. “Anderzijds moeten ook de lidstaten hun verantwoordelijkheid opnemen: zij controleren meer dan drie vierde van het geld dat in naam van de EU wordt uitgegeven”, merkt hij op.

De Rekenkamer stelt zelf ook een vereenvoudigde regelgeving voor als oplossing om het foutenpercentage te doen dalen. “Betere en duidelijkere regels moeten ook ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om de doeltreffendheid van de uitgaven te beoordelen”, vult Van Bossuyt aan. “Een beter inzicht daarin zal het mogelijk maken om beter prioriteiten te stellen. Daarbij spelen ook de lidstaten hun rol.”

Recht op transparantie

Het rapport haalt voor het eerst precieze voorbeelden aan van de verkwanseling van belastinggeld. “Een goede zaak,” vindt Loones. “De burger heeft recht op die transparantie.” Zo kreeg een Italiaanse gemeente subsidies om een wandelpad op te knappen. Het betrokken bedrijf voegde echter onnodige elementen toe aan de rekening, zoals een mountainbike van 4.000 euro en een gift van 10.000 euro aan een plaatselijke kerk. “In de globale cijfers is er beterschap te ontwaren, en dat is uiteraard goed”, stelt Loones. “Maar dezelfde fouten keren nog steeds terug: lidstaten die een bepaald stuk grond onterecht als landbouwgrond willen opgeven, bijvoorbeeld, en grove fouten bij aanbestedingsprocedures. Nochtans is een correcte besteding van belastinggeld essentieel om het draagvlak voor de Europese Unie bij de bevolking te versterken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is