Budget voor onderzoek en innovatie is geen melkkoe!

Door Anneleen Van Bossuyt op 16 juli 2015, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Onderzoek, Europees beleid, Europees Parlement
Anneleen Van Bossuyt

Vandaag werd de algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 besproken. Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt vestigde er de aandacht op dat het budget voor onderzoek en innovatie niet zomaar mag gebruikt worden als melkkoe voor de financiering van EFSI.

" Enkele weken geleden hebben we met een ruime meerderheid een mandaat goedgekeurd voor de triloog over het budget 2016.  Zoals ook eerder deze ochtend vermeld tijdens de discussie met de Commissaris, is onze grootste zorg de besparingen die gemaakt worden op de rug van H2020 en CEF voor de betaling van EFSI. Ik wil als rapporteur een sterk signaal uitsturen naar de Commissie en de Raad en de budgetcommissie een sterk mandaat geven om zoveel mogelijk te redden in de triloog. Ik zal dan ook voorstellen om de besparingen voor EFSI ongedaan te maken en het originele budget te herstellen.

Ik ben me ervan bewust dat een akkoord over EFSI bereikt werd, hier kunnen we niets meer aan doen. Maar we moeten de Europese Commissie een duidelijk signaal geven dat ze de hoofding 1a van het budget niet als een melkkoe kan gebruiken telkens ze geld nodig heeft voor een nieuw zijproject.

Onderzoek en innovatie en grensoverschrijdende infrastructuur voor energie hebben een duidelijke Europese meerwaarde, helaas zijn het ook de eerste projecten die te leiden hebben onder de besparingen.

Wat betreft de pilootprojecten zal ik enkel de voorstellen die een positieve evaluatie van de Commissie gekregen hebben indienen als een amendement.

Als een laatste punt steun ik het amendement om meer middelen te voorzien voor ACER. Zoals ik tijdens eerdere interventies al gezegd heb, moeten agentschappen die bijkomende bevoegdheden en controlefuncties krijgen, daar ook de nodige middelen en personeel voor krijgen. Maar deze redenering werkt ook omgekeerd. "

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is